Wi-Fi SOUND BAR
Popis produktu

Sound Bar Quick Guide

Přední strana

14479.png

a

Výkon 4824.png

Zapne nebo vypne produkt.

  • Pokud stisknete a podržíte tlačítko Power4836.png déle než 3 sekundy, Wi-Fi se odpojí a produkt již nebude vydávat zvuk. Chcete-li zachovat připojení Wi-Fi pro budoucí použití, stiskněte rychle tlačítko Power4847.png.

Funkce 4856.png

Opakovaným stisknutím tlačítka vyberte požadovanou funkci nebo vstupní režim.

  • WI-FI: Připojí produkt prostřednictvím Wi-Fi.
  • BT: Připojí produkt prostřednictvím Bluetooth.
  • OPT/HDMI ARC: Připojí produkt k televizoru, který podporuje optický kabel, ARC, E-ARC neboLG Sound Sync.
  • HDMI1: Připojí produkt k vstupnímu portu HDMI IN (1)
  • HDMI2: Připojí produkt k vstupnímu portu HDMI IN (2)
  • USB: Připojí produkt k paměťovému zařízení USB.

Hlasitost 4883.png4897.png

Upravuje hlasitost zvuku.

Přehrát/Pozastavit 4909.png

Umožní pozastavit nebo přehrát hudbu.

Bluetooth párování 4922.png

Umožňuje vám spárovat zařízení Bluetooth, například smartphone, s tímto produktem po dobu tří minut. ([ Viz “Připojení prostřednictvím Bluetooth na straně 49.)

Wi-Fi 4940.png

Přejde přímo na Wi-Fi funkci.

b

Vestavěný mikrofon

Používá se při provádění kalibrace místnosti pomocí umělé inteligence v aplikaci LG Sound Bar.

c

Přijímač dálkového ovládání

Přijímá bezdrátové signály z dálkového ovladače.

d

Stavový displej

Možnosti, jako vstupní režim a hlasitost, jsou zobrazeny textem.

13792.png

13786.png Poznámka

  • Aby se snížila spotřeba energie, produkt se automaticky vypne po 15 minutách bez vstupního signálu z externího zařízení.