Brezžični zvočniški modul
Varnostni previdnostni ukrepi

Sound Bar Quick Guide

Varnost in regulativa

15089.png

16468.png

POZOR: ZARADI MANJŠEGA TVEGANJA ELEKTRIČNEGA UDARA NE ODSTRANJUJTE SPREDNJEGA ALI ZADNJEGA POKROVA. V IZDELKU NI DELOV, KI JIH LAHKO UPORABNIK SERVISIRA SAM. PREPUSTITE SERVISIRANJE USPOSOBLJENEMU SERVISNEMU OSEBJU.

12996.png

Strela s puščico v enakostraničnem trikotniku uporabnika opozarja na prisotnost neizolirane nevarne napetosti v notranjosti izdelka, ki je lahko dovolj velika, da predstavlja nevarnost električnega udara.

12983.png

Klicaj v enakostraničnem trikotniku uporabnika opozarja na prisotnost pomembnih navodil za uporabo in vzdrževanje (servisiranje) v literaturi, priloženi izdelku.

OPOZORILO:

POZOR:

POZOR pri uporabi napajalnega kabla

Napajalni vtič je namenjen izklopu naprave. Napajalni vtič mora biti lahko dostopen za uporabo v nujnih primerih.

Preverite stran s specifikacijami v tem priročniku za uporabo, da se prepričate o trenutnih zahtevah.

Ne preobremenjujte stenskih vtičnic. Preobremenjene, razmajane ali poškodovane stenske vtičnice, podaljški, obrabljeni napajalni kabli ali poškodovana ali razpokana izolacija žic predstavljajo nevarnost. Katerokoli od teh stanj lahko povzroči električni udar ali požar. Redno preverjajte kabel naprave in če je videti poškodovan ali obrabljen, ga izključite ter prenehajte z uporabo naprave, kabel pa naj z ustreznim nadomestnim delom zamenjajo v pooblaščenem servisnem centru.

Napajalni kabel zaščitite pred fizičnimi ali mehanskimi poškodbami, kot so: zvitje, zavozlanje, upognjenje, stisnjenje z vrati ali hoja po kablu. Še posebej bodite pozorni na vtiče, stenske vtičnice in mesto, kjer je kabel priključen na napravo.

Za modele, ki uporabljajo adapter

Uporabljajte samo adapter za izmenični tok, ki je priložen napravi. Ne uporabljajte adapterja druge naprave ali drugega izdelovalca. Uporaba drugega priključnega kabla ali napajalnika lahko poškoduje napravo in razveljavi garancijo.

Za modele z baterijo

Ta naprava je opremljena s prenosno baterijo ali akumulatorjem.

POZOR: če baterijo zamenjate z drugo, ki ni prave vrste, obstaja tveganje za požar ali eksplozijo.

Za modele, ki uporabljajo vgrajeno baterijo

Ne shranjujte ali transportirajte pri tlaku, manjšem od 11,6 kPa in nad 15.000 m nadmorske višine.

Oznake

13048.png : Izmenični tok (AC).

0 : Enosmerni tok (DC).

13040.png : To je oprema razreda II.

1 : Stanje pripravljenosti napajanja.

! : Napajanje je vklopljeno.

13031.png : Nevarna napetost.

Pred prijavo okvare izdelka