Wi-Fi LYDBJÆLKE
Tilslutning til tv'et

Sound Bar Quick Guide

Tilslutning med et optisk kabel

Overfør dit tv's lyd til produktet ved at tilslutte det til tv'et med et optisk kabel. Du kan tilføje en række 3D-effekter til den originale lyd for at fylde rummet med en dyb, rig lyd.

Ser tv efter tilslutning med et optisk kabel

 1. a Hvis den digitale kabel terminal har et dæksel, skal du først fjerne dækslerne fra begge ender.

14585.png

14583.png

 1. b Tilslut OPTICAL IN-terminalen på bagsiden af produktet ved hjælp af et optisk kabel, til Optisk Digital Output (OPTICAL OUT) terminalen på TV'et som vist på billedet.

20413.png

19346.png

 1. c Tryk flere gange på Funktion
  4476.png
  -knappen, indtil “OPT/HDMI ARC” vises på statusvisningen.

14619.png

14617.png

 1. d Tryk på Indstillings knappen på tv-fjernbetjeningen for at åbne menuen [Højttaler] og indstille output-højttaleren til [Optisk] eller [Ekstern højttaler]. Indstillinger og menupunkter kan variere afhængigt af tv-producenten.

13852.png

13847.png Bemærk

 • Hvis det optiske indgangssignal og ARC-signalet forsøger at oprette forbindelse på samme tid, får ARC-signalet prioritet.

Når du bruger et LG TV

Du kan justere lydstyrken med LG TV-fjernbetjeningen, hvis TV'et er tilsluttet produktet med et optisk kabel. Du kan kun gøre det på et tv, der understøtter LG TV Sound Sync-funktionen. Tjek dit tv's brugervejledning for at se, om dit tv understøttes.

Funktioner, der kan styres med en LG TV-fjernbetjening

Lydstyrke, lydløs til/fra

13830.png

13825.png Bemærk

 • Når tv’et er tilsluttet korrekt til produktet, vises ”LGOPT” på statusvisningen.
 • Når du bruger produktet med en LG TV-fjernbetjening, anvendes lydstyrken og lydløs status, der er indstillet på TV'et, automatisk på produktet.
 • Du kan stadig bruge produktets fjernbetjening, selv efter at du har tilsluttet det til et LG TV.
 • For at bruge LG Sound Sync, skal du muligvis ændre lydindstillingen på dit tv. Det kan variere afhængigt af tv'et.