Wi-Fi LYDBJÆLKE
Sikkerhedsforanstaltninger

Sound Bar Quick Guide

Sikkerhed og regulering

15060.png

16395.png

FORSIGTIG: MED HENBLIK PÅ AT MINDSKE RISIKOEN FOR ELEKTRISK STØD MÅ DÆKSLET (ELLER BAGSIDEN) IKKE FJERNES. INDEHOLDER INGEN DELE SOM KAN SERVICERES AF BRUGEREN. OVERDRAG SERVICERING TIL KVALIFICERET SERVICEPERSONALE.

12991.png

Et lyn med pilehoved i en ligebenet trekant gør brugeren opmærksom på, at der i systemets kabinet kan være uisoleret farlig spænding, der kan være så kraftig, at det kan udgøre en risiko for elektrisk stød for personer.

12981.png

Udråbstegnet i ligesidet en trekant skal gøre brugeren opmærksom på vigtige betjenings- og vedligeholdelsesinstruktioner (service) i vejledningen, der følger med produktet.

ADVARSEL:

FORSIGTIG:

FORSIGTIG vedrørende netledningen

Stikkontakten er frakoblingsenhed. I tilfælde af en nødsituation skal strømstikket forblive let tilgængeligt.

Tjek specifikationssiden i denne brugervejledning, for at være sikker på de nuværende krav.

Stikkontakter må ikke overbelastes. Overbelastede stikkontakter, løse eller beskadigede stikkontakter, forlængerledninger, slidte ledninger, eller beskadigede eller revnede isoleringer er farlige. Enhver af disse tilstande kan medføre elektrisk stød eller brand. Undersøg ledningen til dit apparat regelmæssigt, og hvis den ser beskadiget eller forringet ud, skal du trække den ud af stikkontakten, standse med at bruge apparatet, og få ledningen udskiftet med en tilsvarende på et autoriseret servicecenter.

Beskyt netledningen mod fysisk eller mekanisk misbrug og undgå at vride den, knække den, klemme den, klemme den i en dør eller træde på den. Vær særlig opmærksom på stik, stikkontakter og der hvor kablet kommer ud fra enheden.

Til modeller med en adapter

Brug kun den strømadapter, der fulgte med enheden. Brug ikke en strømforsyning fra andre enheder eller andre producenter. Brug af andet strømkabel eller strømforsyning kan beskadige enheden og gøre garantien ugyldig.

Til modeller, der bruger et batteri

Denne enhed er udstyret med et bærbart batteri eller akkumulator.

FORSIGTIG: Der er en risiko for brænd eller eksplosion, hvis batteriet udskiftes med en forkert type.

For modeller med et indbygget batteri

Opbevar eller transporter ikke ved tryk lavere end 11,6 kPa og over 15.000 m højde.

Symboler

13041.png : Vekselstrøm (AC).

0 : Jævnstrøm (DC).

13033.png : Dette er et klasse II udstyr.

1 : Standby strømtilstand.

! : Der er tændt for strømmen.

13024.png : Fare spænding.

Før rapportering af produktfejl