Wi-Fi SOUND BAR
Turvallisuuteen liittyvät varotoimet

Sound Bar Quick Guide

Turvallisuus ja säädökset

15352.png

16605.png

HUOMIO: SÄHKÖISKUVAARAN VUOKSI ÄLÄ POISTA KUORTA (TAI TAKAOSAA). LAITE EI SISÄLLÄ KÄYTTÄJÄN HUOLLETTAVISSA OLEVIA OSIA. KÄYTÄ HUOLTOON PÄTEVYYDEN OMAAVAA HUOLTOHENKILÖSTÖÄ.

13260.png

Kuvasymboli, jossa on nuolenpääsalama tasakylkisen kolmion sisällä, on tarkoitettu varoittamaan käyttäjää tuotteen kuoren sisällä olevasta eristämättömästä vaarallisesta jännitteestä, joka saattaa olla riittävän voimakas aiheuttamaan ihmiselle sähköiskun.

13251.png

Kolmiossa oleva huutomerkki on tarkoitettu kiinnittämään käyttäjän huomio tärkeiden käyttö- ja huolto-ohjeiden olemassaoloon tuotteen mukana toimitetussa kirjallisessa materiaalissa.

VAROITUS:

HUOMIO:

Virtajohtoa koskeva HUOMAUTUS

Laite kytketään irti virransyötöstä virtapistokkeesta. Virtapistokkeeseen on päästävä helposti käsiksi hätätilanteessa.

Katso käyttöohjeen tekniset tiedot varmistuaksesi virtavaatimuksista.

Älä ylikuormita seinäpistorasioita. Ylikuormitetut, irralliset tai vahingoittuneet pistorasiat ja jatkojohdot sekä vahingoittuneet eristeet ovat vaarallisia. Mikä tahansa näistä voi aiheuttaa sähköiskun tai tulipalon. Tarkasta säännöllisesti laitteesi verkkojohto ja jos se näyttää vahingoittuneelta tai huonokuntoiselta, irrota se pistorasiasta, lopeta laitteen käyttö, ja vaihdata verkkojohto uuteen samanlaiseen valtuutetussa huoltokeskuksessa.

Suoraa virtajohtoa fyysiseltä ja mekaaniselta rasitukselta siten, ettei sen yli kävellä, se ei ole puristuksissa, kiertynyt, mutkalla tai puristunut oven väliin. Kiinnitä erityistä huomiota pistokkeisiin, pistorasioihin ja paikkaan, jossa johto lähtee laitteesta.

Malleille joissa sovitin

Käytä vain AC-sovitinta joka on toimitettu tämän laitteen mukana. Älä käytä muun laitteen tai muun toimittajan virtajohtoa. Minkään muun virtajohdon tai virtalähteen käyttäminen voi aiheuttaa vahingon laitteelle ja mitätöidä takuun.

Paristokäyttöisille malleille

Tämä laite on varustettu irrotettavalla paristolla tai akulla.

HUOMIO: Jos paristo vaihdetaan vääräntyyppisellä paristolla, voi se johtaa räjähdykseen.

Mallit, jotka käyttävät vain sisäänrakennettua akkua

Älä säilö tai kuljeta alle 11,6 kPa paineissa tai/ja yli 15 000 metrin korkeudessa.

Symbolit

13313.png : Vaihtovirta (AC).

0 : Suora virta (DC).

13305.png : Tämä on luokan II laite.

1 : Valmiustilan virtatila.

! : Virta on kytketty päälle.

13297.png : Vaarallinen jännite.

Ennen tuotteen viasta ilmoittamista