Wi-Fi SOUND BAR
Tuotteeseen tutustuminen

Sound Bar Quick Guide

Etupuoli

14586.png

a

Virta 4825.png

Tämä kytkee tuotteen päälle/pois päältä.

  • Jos painat ja pidät pohjassa Virta4837.png -painiketta yli 3 sekunnin ajan, Wi-Fi kytketään pois päältä ja tuote ei päästä enää ääntä. Paina Virta4848.png -painiketta nopeasti säilyttääksesi Wi-Fi -yhteyden tulevaa käyttöä varten.

Toiminto 4857.png

Paina painiketta toistuvasti valitaksesi halutun tilan tai tulotilan.

  • WI-FI: Yhdistää tuotteen Wi-Fin välityksellä
  • BT: Yhdistää tuotteen Bluetoothilla
  • OPT/HDMI ARC: Yhdistää tuotteen televisioon, joka tukee optista kaapelia, ARC:ia, E-ARC:ia tai LG Sound Synciä
  • HDMI1: Yhdistää tuotteen HDMI IN (1) -porttiin
  • HDMI2: Yhdistää tuotteen HDMI IN (2) -porttiin

Äänenvoimakkuus 4883.png4898.png

Säätää äänenvoimakkuutta.

Toisto/tauko 4910.png

Tämä sallii musiikin pysäyttämisen tai toistamisen.

Bluetooth-yhdistäminen 4923.png

Tämä mahdollistaa Bluetooth -laitteen yhdistämisen, kuten älypuhelimen, tähän laitteeseen 3 minuutiksi. ([ Ks. “Bluetoothilla yhdistäminen sivulla 49.)

Wi-Fi 4941.png

Menee suoraan Wi-Fi -toimintoon.

b

Sisäänrakennettu mikrofoni

Tätä käytetään, kun LG Sound Bar -sovelluksessa käytetään AI -huonekalibraatiota.

c

Kaukosäätimen vastaanotin

Tämä vastaanottaa langattomia signaaleja kaukosäätimestä.

d

Tilanäyttö

Ominaisuudet, kuten tulotila ja äänenvoimakkuus, näytetään tekstinä.

  • Tilanäyttöä voidaan ohjata automaattiseksi, päälle ja pois päältä. ([ Ks. “Näytön käyttäminen sivulla 39.)

14182.png

14177.png Huomaa

  • Vähentääkseen virrankulutusta, tuote kytkee itsensä pois päältä automaattisesti 15 minuutin jälkeen siitä, kun tulosignaalia ei saada ulkoiselta laitteelta.