WI-FI LYDPLANKE
Koble til TV-en

Sound Bar Quick Guide

Koble til ved bruk av en optisk kabel

Overfør TVens lyd til produktet ved å koble den til TVen ved hjelp av en optisk kabel. Du har muligheten til å legge til en rekke 3D-effekter i originallyden med det formål å fylle rommet med en dyp og fyldig lyd.

Ser på TV etter tilkobling med en optisk kabel

  1. a Hvis den digitale kabelterminalen har et deksel, må du først fjerne dekslene fra begge ender.

14501.png

14499.png

  1. b Bruk en optisk kabel til å koble OPTICAL IN-terminalen på baksiden av produktet Optical Digital Output (OPTICAL OUT)-terminalen som finnes på baksiden av produktet.

20211.png

20127.png

  1. c Trykk på Funksjon4475.png-knappen gjentatte ganger til “OPT/HDMI ARC” vises på statusdisplayet.

14526.png

14523.png

  1. d Trykk på Innstillinger-knappen på TV-fjernkontrollen og gå inn i [Høyttaler] -menyen og konfigurer utgangshøyttaleren til [Optisk] eller [Ekstern høyttaler]. Elementene på innstillingsmenyen kan variere og avhenger av TV-produsenten.

13884.png

13879.png Merk

  • Hvis tilkobling av det optiske inngangssignalet og ARC-signalet prøves på same tid, vil ARC-signalet ha prioritet.

Ved bruk av en LG TV

Volumet vil justeres ved å bruke LG TV-fjernkontrollen hvis tilkobling av TV-en til produktet gjøres med en optisk kabel. Dette kan kun skje på en TV som støtter LG TV-funksjonen for lydsynkronisering. Sjekk TV-ens brukerhåndbok og se om din TV-en støttes.

Funksjoner som kan styres med en LG TV-fjernkontroll

Volum, demp

13865.png

13859.png Merk

  • Når TV-en er riktig koblet til produktet, vil “LGOPT” vises på statusdisplayet.
  • Når produktet brukes med en LG TV-fjernkontroll, vil volumet og dempestatusen som har vært innstilt på TV-en brukes automatisk på produktet.
  • Produktets fjernkontrollen kan brukes selv etter dens tilkobling til en LG TV.
  • Bruk LG Sound Sync ved å endre lydinnstillingen på TV-en. Det kan variere og avhenger av TV-en.