WI-FI LYDPLANKE
Koble til en ekstern enhet

Sound Bar Quick Guide

Koble til ved bruk av en HDMI-kabel

Tilkoble TV-en og ekstern enhet (spillkonsoll, DVD-spiller osv.) ved å bruke en HDMI-kabel og nyt en dyp og fyldig lyd.

Koble til en ekstern enhet med HDMI-kabel

  1. a Koble til en ekstern enhet, for eksempel en DVD eller Blu-ray-spiller. Basert på bildet nedenfor, skal enhetens HDMI OUT-terminalen kobles til HDMI IN (1) eller HDMI IN (2)-terminal som finnes på baksiden av produktet.
  2. b Bruk HDMI-kabelen og koble HDMI d TV (eARC / ARC)-terminalen som finnes på baksiden av produktet til HDMI IN (ARC)-terminalen på TV-en.

20153.png

20151.png

  1. c Trykk på Funksjon19561.png -knappen gjentatte ganger til “HDMI1” eller “HDMI2” vises på statusdisplayet.

19229.png

19227.png

  1. d Når den eksterne enheten er koblet til produktet, kan lyden fra enheten lyttes til. Når du spiller av video med Dolby Atmos® eller DTS:X®-teknologien, vil enten “DOLBY ATMOS” eller “DTS:X” vises på statusdisplayet.

13780.png

13773.png Merk

  • Dolby Atmos® eller DTS:X®-lyd støtter 5.1.3 kanaler. Etter tilkobling av de trådløse bakhøyttalerne støttes 9.1.5-kanaler.
  • Sjekk lydutgangsinnstillinger i Innstillinger-menyen på den eksterne enheten (f.eks. Blu-ray-spiller eller TV). Lydutgangen skal konfigureres til [Ingen koding], [Bitstream], [Auto], eller [Gå gjennom]. Se brukerhåndboken til den eksterne enheten for å ha mer informasjon om konfigurering av utdataene.
  • Bruk en sertifisert kabel med HDMI-logoen.