WI-FI LYDPLANKE
Montere produktet på en vegg

Sound Bar Quick Guide

Sjekk før å montere på vegg

Monter produktet og trådløse bakhøyttalere på en vegg.

Følg instruksjonene nedenfor ved festing av produkt og trådløse bakhøyttalere.

Sjekk følgende.

  • Det kan være vanskelig å koble til eksterne enheter og kabler etter veggmontering. Koble en ekstern enhet med riktig tilkoblingskabel til produktet før det monteres på veggen.
  • Legg merke til følgende ved montering av produktet på veggen. Produktskade eller personskade kan oppstå under prosessen.
  • Legg aldri gjenstander på toppen av det veggmonterte produktet.
  • Fest produktet godt til veggen med festeskruene for å kunne forhindre at den faller ned.
  • Bekreft at det er utenfor barns rekkevidde. Trekking eller risting av det monterte produktet kan føre til at det faller.
  • Høyttalere er på toppen av produktet. Når produktet er installert under TV-en, må det installeres 10 cm fra bunnen av TV-en.

Komponenter for montering av produktet

Lydplanke

21483.png

Veggbrakett

21474.png

Skruer for lydplanke

21466.png

Del for installasjon av veggbrakett

21455.png

Komponenter for montering av trådløse bakhøyttalere

Trådløse bakhøyttalere

21512.png

Veggbrakett

21504.png

Skruer for trådløse bakhøyttalere

21497.png

Selges separat

Brakettskruer

21534.png

Veggplugger

21524.png

13609.png

13604.png Merk

  • Skruer og veggplugger er ikke levert for montering av produktet. Vi anbefaler Hilti (HUD-1 6 x 30) for montering.