WI-FI LYDPLANKE
Installasjon

Sound Bar Quick Guide

Tilkobling av produktet

Nyt en rikere lyd ved å koble lydplanken til den trådløse subwooferen og trådløse bakhøyttalere.

Automatisk tilkobling av trådløs subwoofer og trådløse bakhøyttalere

Når installasjonen er fullført, vil den trådløse subwooferen og de trådløse bakhøyttalerne automatisk koblet til lydlinjen. Koble lydplanken til subwooferen og de trådløse bakhøyttalerne i følgende rekkefølge.

 1. a Koble strømkabelen til den trådløse subwooferen.
 2. b Koble strømkabelen som er koblet til den trådløse subwooferen til et stikkontakt.
 3. c Koble strømkablene til de trådløse bakhøyttalerne og ordne strømkablene.
 4. d Koble strømkablene som er koblet til de trådløse bakhøyttalerne, inn i stikkontakter.

18792.png

18782.png

18780.png

 1. e Koble strømkabelen til den trådløse lydplanken.
 2. f Koble strømkabelen som er koblet til lydplanken til et stikkontakt.

18806.png

18804.png

 1. g Etter automatisk opprettelse av tilkoblingen, vil du se LEDene på baksiden av den trådløse subwooferen og de trådløse bakhøyttalerne lyser grønt.

Sjekke tilkoblingen med LED-ene som finnes på baksiden av den trådløse subwooferen og de trådløse bakhøyttalerne

Du kan kontrollere tilkoblingsstatusen ved å se på LEDene på baksiden av den trådløse subwooferen og de trådløse bakhøyttalerne.

LED-farge

Status

Blinker grønt

Tilkobling pågår

Grønn

Tilkobling lyktes

Rødt

Dårlig tilkobling, eller subwooferen eller de trådløse bakhøyttalerne er i standby-modus

Off

Strømkabelen er ikke koblet til

Manuell tilkobling av trådløs subwoofer og trådløse bakhøyttalere

Hvis du ser en rød LED på baksiden av den trådløse subwooferen, vil dette bety at lydplanken ikke er koblet til subwooferen. I dette tilfellet kobler du dem i følgende rekkefølge.

 1. a Trykk på Power6109.png-knappen på lydplanken og slå den av.
 2. b Trykk på PAIRING -knappen på baksiden av den trådløse subwooferen eller de trådløse bakhøyttalerne. Sjekk om LED-en som finnes på baksiden av subwooferen eller de trådløse bakhøyttalerne blinker grønt. Hvis du fremdeles ser en rød LED på den trådløse subwooferen eller de trådløse bakhøyttalerne, trykk og hold inne knappen på baksiden av subwooferen eller de trådløse bakhøyttalerne igjen.

18834.png

Manuell tilkobling av den trådløse subwooferen

18824.png

Manuell tilkobling av trådløse bakhøyttalere

18822.png

 1. c Trykk på Power6141.png-knappen på lydplanken og slå den på.
 2. d Etter opprettelse av tilkoblingen, vil du se et LED-lys på baksiden av den trådløse subwooferen eller trådløse bakhøyttalere lyser grønt.

13571.png

13588.png Merk

 • Lydplanken må installeres så nær trådløs subwoofer som mulig. Jo nærmere avstanden mellom lydplanken og den trådløse subwooferen, jo bedre lydkvalitet.
 • Bekreft at det ikke finnes hindringer mellom lydplanken og den trådløse subwooferen.
 • Bakhøyttalerne må holdes minst 30 cm fra TVen eller skjermen.
 • Den trådløse forstyrrelsen kan unngås ved å opprettholde en avstand på minst 1 m mellom lydplanken eller den trådløse subwooferen, trådløse bakhøyttalere og eventuelle eksterne enheter som kan generere sterke elektromagnetiske bølger (slik som trådløse rutere, mikrobølgeovner osv.).

18847.png