WIFI SOUNDBAR
Ansluta produkten till tv:n

Sound Bar Quick Guide

Ansluta med en optisk kabel

Överför tv:ns ljud till produkten genom att ansluta den till tv:n med en optisk kabel. Du kan lägga till en rad olika 3D-effekter till originalljudet för att fylla rummet med ett djupt, rikt ljud.

Titta på tv efter anslutning med en optisk kabel

  1. a Om den digitala kabelterminalen har ett skydd, ska du först ta bort skydden från båda ändar.

14765.png

14763.png

  1. b Använd en optisk kabel för att ansluta OPTICAL IN-terminalen på baksidan av produkten till den optiska digitala utgången (OPTICAL OUT) på tv:n som visas på bilden.

20147.png

19313.png

  1. c Tryck upprepade gånger på funktions4483.png knappen tills “OPT/HDMI ARC” visas på statusdisplayen.

14792.png

14790.png

  1. d Tryck på knappen Inställningar på tv:ns fjärrkontroll för att öppna [Högtalare] menyn och sätt utgångshögtalare till [Optisk] eller [Extern högtalare]. Inställningar och menyalternativen kan variera beroende på tillverkare av tv:n.

14159.png

14153.png Observera

  • Om den optiska insignalen och ARC-signalen försöker ansluta samtidigt kommer ARC-signalen att prioriteras.

När du använder en LG TV

Du kan justera volymen med LG TV:s fjärrkontroll om tv:n är ansluten till produkten med en optisk kabel. Du kan bara göra det på en tv som stöder LG TV Sound Sync-funktion. Kontrollera din tv:s bruksanvisning för att se om din tv stöds.

Funktioner som kan styras med en LG TV:s fjärrkontroll.

Ljudvolym, tyst På/Av

14137.png

14131.png Observera

  • När tv:n är korrekt ansluten till produkten, kommer “LGOPT” att visas på statusdisplayen.
  • När du använder produkten med en LG TV-fjärrkontroll kommer volymen och tyst-status som ställts in på tv:n automatiskt att appliceras på produkten.
  • Du kan fortfarande använda produktens fjärrkontroll även efter att du har anslutit den till en LG TV.
  • För att använda LG Sound Sync, kan du behöva ändra ljudinställningen på din tv. Den kan variera beroende på tv.