WIFI SOUNDBAR
Ansluta till en extern enhet

Sound Bar Quick Guide

Ansluta med en HDMI-kabel

Anslut tv:n och extern enhet (spelkonsol, DVD-spelare osv.) med en HDMI-kabel och njut av ett djupt och fylligt ljud.

Ansluta till en extern enhet via HDMI

  1. a Anslut en extern enhet som en DVD- eller Blu-ray-spelare. Enligt bilden nedan ansluter du enhetens HDMI OUT terminal till HDMI IN (1) eller HDMI IN (2)-terminalen på produktens baksida.
  2. b Använd en HDMI-kabel för att ansluta HDMI d TV (eARC / ARC)-terminalen på baksidan av produkten till HDMI IN (ARC)-terminalen på tv:n.

20189.png

20187.png

  1. c Tryck upprepade gånger på Funktionsknappen19750.png tills ”HDMI1” eller “HDMI2” visas på statusdisplayen.

19353.png

19351.png

  1. d När den externa enheten är korrekt ansluten till produkten kan du lyssna på enhetens ljud. När du spelar upp videon med Dolby Atmos® eller DTS:X® -teknik, kommer antingen “DOLBY ATMOS” eller “DTS:X” att visas på statusdisplayen.

14054.png

14047.png Observera

  • Dolby Atmos® eller DTS:X® audio stöder 5.1.3 kanaler. När de trådlösa bakre högtalarna är anslutna stöds 9.1.5 kanaler.
  • Kontrollera ljudutgångens inställningar i inställningsmenyn på din externa enhet (t.ex. Blu-ray-spelare eller tv). Ljudutgången ska ställas in på [Ingen kodning], [Bitstream], [Auto], eller [Passera genom]. För mer information om hur du ställer in utgången, se din externa enhets bruksanvisning.
  • Använd en certifierad kabel med HDMI-logga.