WIFI SOUNDBAR
Säkerhetsförebyggande åtgärder

Sound Bar Quick Guide

Säkerhet och regelverk

15278.png

16574.png

FÖRSIKTIGHET! FÖR ATT MINSKA RISKEN FÖR ELEKTRISKA STÖTAR BÖR DU INTE TA BORT HÖLJET (ELLER BAKSIDAN). DET FINNS INGA DELAR SOM DU (ANVÄNDAREN) KAN REPARERA SJÄLV. VID REPARATION VÄND DIG TILL KVALIFICERAD SERVICEPERSONAL.

13261.png

Blixtsymbolen med pilspets inuti en liksidig triangel varnar användaren för icke-isolerad farlig spänning inuti produktens hölje och att den kan vara tillräcklig för att utgöra en risk för elektriska stötar.

13251.png

Utropstecknet inuti en liksidig triangel är avsedd att varna användaren för att det finns viktiga användnings- och underhållsanvisningar i dokumentationen som medföljer produkten.

VARNING:

FÖRSIKTIGHET!

Var FÖRSIKTIG när det gäller nätsladden!

Strömkontakten är frånkopplingsenheten. I en nödsituation måste strömkontakten vara lättillgänglig.

Kontrollera sidan med specifikationer i denna bruksanvisning för att vara säker på nuvarande krav.

Överbelasta inte vägguttagen. Överbelastade vägguttag, lösa eller skadade vägguttag, förlängningssladdar, utslitna nätsladdar och skadade eller spruckna kabelhöljen är farliga. Alla dessa företeelser kan leda till elektrisk chock eller eldsvåda. Undersök då och då apparatens sladd, och om dess utseende indikerar att den är skada eller förslitning kopplar du ur den, slutar använda den och låter en auktoriserad serviceverkstad ersätta sladden med en original reservdel.

Skydda nätsladden från att utsättas för felaktig fysisk eller mekanisk behandling, som att vridas, knäckas, klämmas, klämmas i en dörr eller gås på. Var särskilt uppmärksam på kontakter, vägguttag och den punkt där sladden kommer ut från apparaten.

För modeller som använder en adapter

Använd endast nätadaptern som medföljer den här enheten. Använd inte strömförsörjning från en annan enhet eller annan tillverkare. Användning av annan nätsladd eller strömtillförsel kan skada enheten och upphäva din garanti.

För modeller som använder batteri

Denna enhet är utrustad med ett bärbart batteri eller laddningsaggregat.

FÖRSIKTIGHET! Risk för brand eller explosion om batteriet byts ut mot fel typ.

För modeller som använder ett inbyggt batteri

Förvara eller transportera inte vid tryck under 11,6 kPa och på över 15 000 m höjd.

Symboler

13345.png : Växelström (AC).

0 : Likström (DC).

13336.png : Detta är en klass II-utrustning.

1 : Strömstatus vid viloläge

! : Strömmen är påslagen.

13327.png : Farlig spänning.

Innan du rapporterar produktfel