WIFI SOUNDBAR
Installation

Sound Bar Quick Guide

Ansluta produkten

Du kan njuta av ett rikare ljud genom att ansluta soundbar till den trådlösa subwoofern och de trådlösa bakre högtalarna.

Ansluta den trådlösa subwoofern och de trådlösa bakre högtalarna automatiskt

När installationen är avslutad kommer den trådlösa subwoofern och de trådlösa bakre högtalarna automatiskt att anslutas till soundbar. Anslut soundbar till subwoofern och de trådlösa bakre högtalarna i följande ordning.

 1. a Anslut strömkabeln till den trådlösa subwoofern.
 2. b Anslut strömkabeln som är ansluten till den trådlösa subwoofern till ett eluttag.
 3. c Anslut strömkablarna till de trådlösa bakre högtalarna och ordna strömkablarna.
 4. d Anslut strömkablarna som är anslutna till de trådlösa bakre högtalarna till eluttag.

18951.png

18942.png

18940.png

 1. e Anslut strömkabeln till soundbar.
 2. f Anslut strömkabeln som är ansluten till soundbar till ett eluttag.

18962.png

18960.png

 1. g När anslutningen upprättas automatiskt ser du lysdioderna på baksidan av den trådlösa subwoofern och de trådlösa bakre högtalarna lyser grönt.

Kontrollera anslutningen med lysdioderna på baksidan av den trådlösa subwoofern och de trådlösa bakre högtalarna

Du kan kontrollera anslutningsstatus genom att titta på lysdioderna på baksidan av den trådlösa subwoofern och de trådlösa bakre högtalarna.

Färg på lysdioden

Status

Blinkande grönt

Anslutning pågår

Grön

Anslutning lyckades

Röd

Dålig anslutning, eller så är subwoofern eller de trådlösa bakre högtalarna i viloläge

Off

Strömkabel är inte ansluten

Ansluta den trådlösa subwoofern och de trådlösa bakre högtalarna manuellt

Om du ser en röd lysdiod på baksidan av den trådlösa subwoofern betyder det att soundbar inte är ansluten till subwoofern. Om så är fallet, anslut dem i följande ordning.

 1. a Tryck på Strömbrytaren6118.png på soundbar för att stänga av den.
 2. b Tryck på PAIRING-knappen på baksidan av den trådlösa subwoofern eller de trådlösa bakre högtalarna. Kontrollera om lysdioden på baksidan av subwoofern eller de trådlösa bakre högtalarna blinkar grönt. Om du fortfarande ser en röd lysdiod på den trådlösa subwoofern eller på de trådlösa bakre högtalarna trycker du på och håller ner knappen på baksidan av subwoofern eller på de trådlösa högtalarna igen.

18986.png

Ansluta den trådlösa subwoofern manuellt

18978.png

Ansluta de trådlösa bakre högtalarna manuellt

18976.png

 1. c Tryck på Strömbrytaren6150.png på soundbar för att sätta på den.
 2. d När anslutningen är upprättad kommer du att se en lysdiod på baksidan av den trådlösa subwoofern eller på de trådlösa bakre högtalarna lysa grönt.

13904.png

13919.png Observera

 • Installera soundbar så nära den trådlösa subwoofern som möjligt. Ju kortare avståndet mellan soundbar och den trådlösa subwoofern är, desto bättre ljudkvalitet.
 • Se till att det inte finns några hinder mellan soundbar och den trådlösa subwoofern.
 • Ställ bakre högtalarna minst 30 cm från tv:n eller skärmen.
 • För att förhindra trådlös störning, håll ett avstånd på minst 1 m mellan soundbar eller den trådlösa subwoofern, trådlösa bakre högtalare och eventuell kringutrustning som genererar starka elektromagnetiska vågor (t.ex. trådlösa routrar, mikrovågsugnar osv.).

18997.png