WIFI SOUNDBAR
Utforska produkten

Sound Bar Quick Guide

Framsida

14596.png

a

Ström 4831.png

Detta sätter på/stänger av produkten.

  • Om du trycker på och håller ner Strömbrytaren4843.png i mer än 3 sekunder kommer Wifi att kopplas bort och produkten kommer inte längre att avge ljud. Tryck på Strömbrytaren4854.png snabbt för att behålla Wifi-anslutningen för framtida användning.

Funktion 4863.png

Tryck på knappen upprepade gånger för att välja önskad funktion eller inmatningsläge.

  • WI-FI: Ansluter produkten via wifi
  • BT: Ansluter produkten via Bluetooth
  • OPT/HDMI ARC: Ansluter produkten till en tv som stöder en optisk kabel, ARC, E-ARC eller LG Sound Sync
  • HDMI1: Ansluter produkten till en HDMI IN (1)-ingång
  • HDMI2: Ansluter produkten till en HDMI IN (2)-ingång

Volym 4889.png4904.png

Ställer in ljudvolymen.

Spela/Pausa 4916.png

Detta gör att du kan pausa eller spela musik.

Bluetooth parning 4929.png

Den låter dig para ihop din Bluetooth-enhet, som en smart telefon, till den här produkten i tre minuter. ([ Se “Ansluta via Bluetooth på sidan 49.)

Wi-Fi 4947.png

Den går till wifi-funktionen direkt.

b

Inbyggd mikrofon

Denna används när du använder AI-rumskalibrering på LG Sound Bar app.

c

Fjärrkontrollsmottagare

Denna tar emot trådlösa signaler från fjärrkontrollen.

d

Statusdisplay

Alternativ som inmatningsläge och volym visas i text.

14203.png

14197.png Observera

  • För att minska energiförbrukningen stängs produkten automatiskt av efter 15 minuter utan ingångssignal från en extern enhet.