ΑΣΥΡΜΑΤΟ SOUNDBAR
Σύνδεση στην τηλεόραση

Sound Bar Quick Guide

Σύνδεση με το σύστημα συγχρονισμού ήχου LG Sound Sync (ασύρματο)

Μπορείτε να ρυθμίσετε τον ήχο με το τηλεχειριστήριο της LG τηλεόρασης αν η τηλεόραση συνδέεται με το προϊόν μέσω του συστήματος LG Sound Sync (ασύρματο). Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήστη της τηλεόρασης για να διαπιστώσετε αν υποστηρίζεται η δική σας τηλεόραση.

Παρακολούθηση τηλεόρασης μετά την ασύρματη σύνδεσή της

  1. a Πιέστε το κουμπί Λειτουργία11534.png κατ’ επανάληψη, έως ότου η ένδειξη “LG TV” εμφανιστεί στην οθόνη ένδειξης κατάστασης. Μετά από λίγο, θα εμφανιστεί το μήνυμα “BT READY”. Πατήστε το κουμπί Σύζευξη Bluetooth11526.png. Μετά από λίγο, θα εμφανιστεί το μήνυμα “BT READY”.

13965.png

13963.png

  1. b Πιέστε το κουμπί Ρυθμίσεις στο τηλεχειριστήριο της τηλεόρασης και μπείτε στο μενού [Ηχείο] για να ρυθμίσετε την έξοδο ηχείου σε [LG Sound Sync (ασύρματο)].
  2. c Όταν το προϊόν είναι συνδεδεμένο στην τηλεόραση μέσω Bluetooth, μπορείτε να δείτε την αλλαγή της οθόνης κατάστασης από «PAIRED» (Συνδεδεμένο) [ «LG TV» (Έτοιμο για χρήση).

16094.png

16089.png Σημείωση

  • Όταν χρησιμοποιείτε το προϊόν με τηλεχειριστήριο τηλεόρασης LG, η ένταση και η σίγαση ήχου που έχουν ρυθμιστεί στην τηλεόραση θα εφαρμοστούν αυτόματα στο προϊόν.
  • Εξακολουθείτε να μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το τηλεχειριστήριο του προϊόντος, ακόμα και μετά την σύνδεσή του σε μια τηλεόραση LG.
  • Εάν σβήσετε το προϊόν μέσω του κουμπιού λειτουργίας16109.png, θα αποσυνδεθεί το σύστημα LG Sound Sync (ασύρματο).
  • Ανάλογα με την τηλεόραση, το προϊόν μπορεί να συνδεθεί με την LG τηλεόραση ακόμα κι αν είναι συνδεδεμένο μέσω Bluetooth.