ΑΣΥΡΜΑΤΟ SOUNDBAR
Σύνδεση στην τηλεόραση

Sound Bar Quick Guide

Σύνδεση με καλώδιο HDMI

Μπορείτε να μεταδώσετε τηλεοπτικό ήχο στο προϊόν, συνδέοντας την τηλεόραση στο προϊόν με καλώδιο HDMI. Προσθέστε μια ποικιλία εφέ 3D στον αρχικό ήχο για να γεμίσετε τον χώρο με έναν βαθύ, πλούσιο ήχο.

Παρακολούθηση τηλεόρασης μετά τη σύνδεση με καλώδιο HDMI

 1. a Χρησιμοποιώντας το καλώδιο HDMI, συνδέστε την υποδοχή HDMI OUT (TV eARC/ARC) του πίσω μέρους του προϊόντος στην υποδοχή HDMI IN (ARC) της τηλεόρασης, όπως φαίνεται στην εικόνα.

14020.png

14018.png

 1. b Πιέστε το κουμπί Λειτουργία4563.png κατ’ επανάληψη, έως ότου η ένδειξη “OPT/HDMI ARC” εμφανιστεί στην οθόνη ένδειξης κατάστασης.

14034.png

14032.png

 1. c Πιέστε το κουμπί Ρυθμίσεις στο τηλεχειριστήριο τηλεόρασης για να εισάγετε το μενού [Ηχείο] και να ορίσετε την έξοδο ηχείων σε [HDMI ARC]. Οι ρυθμίσεις και οι επιλογές του μενού ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με τον κατασκευαστή της τηλεόρασης.
 2. d Όταν η τηλεόραση είναι σωστά συνδεδεμένη στο προϊόν, η ένδειξη “ARC” ή “E-ARC” θα εμφανιστεί στην οθόνη ένδειξης κατάστασης.

14058.png

14051.png Σημείωση

 • Η E-ARC υποστηρίζει ήχο υψηλής ποιότητας, όπως DTS-HD Master Audio™, DTS:X®, Dolby TrueHD και Dolby Atmos®.
 • Εάν θέλετε να χρησιμοποιήσετε Dolby Atmos® ή DTS:X®, η συνδεδεμένη συσκευή και το περιεχόμενό της πρέπει να υποστηρίζουν Dolby Atmos® ή DTS:X®.
 • Βεβαιωθείτε ότι η τηλεόρασή σας υποστηρίζει τη λειτουργία eARC προτού ενεργοποιήσετε την eARC από το μενού Ρυθμίσεις. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο χρήσης αυτής της λειτουργίας, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης της τηλεόρασής σας. Οι ρυθμίσεις ενδέχεται να διαφέρουν, ανάλογα με την τηλεόραση.
 • Χρησιμοποιήστε ένα πιστοποιημένο καλώδιο με το λογότυπο HDMI.

SIMPLINK

14091.png

14119.png

14110.png Σημείωση

 • Η λειτουργία SIMPLINK ενδέχεται να μην εκτελείται σωστά, ανάλογα με την κατάσταση του προϊόντος ή τις άλλες συνδεδεμένες συσκευές.
 • Χαρακτηριστικά HDMI-CEC ανά κατασκευαστή τηλεόρασης: LG SIMPLINK, Sony BRAVIA Sync/Link, Philips EasyLink, Samsung Anynet+, κ.λπ.

Χρήση WOW Orchestra με LG TV

Ο συνδυασμός της μπάρας ήχου της LG και της τηλεόρασης LG σας προσφέρει την καλύτερη εμπειρία ακρόασης για την ταυτόχρονη εξαγωγή ήχου ταυτόχρονα και από τις δύο.

Η λειτουργία αυτή ενεργοποιείται αυτόματα όταν η μπάρα ήχου είναι συνδεδεμένη στην τηλεόραση και μπορείτε να την επιλέξετε από το μενού εξόδου ήχου στην τηλεόραση.

17773.png

17765.png Σημείωση

 • Διατίθεται σε ορισμένα μοντέλα τηλεοράσεων και ηχομπαρών LG
 • Λειτουργεί σύμφωνα με τον κωδικοποιητή ήχου που υποστηρίζεται από την τηλεόραση.
 • Αυτό το χαρακτηριστικό μπορεί να λειτουργήσει μόνο με σύνδεση καλωδίου HDMI και σύνδεση LG WOWCAST.
 • Φροντίστε να ενεργοποιήσετε το e-ARC στην τηλεόραση.
 • Τα μηνύματα που εμφανίζονται στην τηλεόραση ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με το μοντέλο.
 • Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο οδηγιών της τηλεόρασης για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τις ρυθμίσεις.

Σύνδεση σε εξωτερική συσκευή