ΑΣΥΡΜΑΤΟ SOUNDBAR
Σύνδεση σε εξωτερική συσκευή

Sound Bar Quick Guide

Σύνδεση με καλώδιο HDMI

Συνδέστε την τηλεόραση και την εξωτερική συσκευή (κονσόλα παιχνιδιών, dvd player κ.λπ.) με καλώδιο HDMI και απολαύστε έναν βαθύ και πλούσιο ήχο.

Σύνδεση εξωτερικής συσκευής μέσω HDMI

  1. a Συνδέστε μια εξωτερική συσκευή, όπως μια συσκευή αναπαραγωγής DVD ή Blu-ray. Ακολουθώντας τις απεικονίσεις της πιο κάτω εικόνας, συνδέστε την υποδοχή HDMI OUT της συσκευής στην υποδοχή HDMI IN στο πίσω μέρος του προϊόντος.
  2. b Χρησιμοποιώντας το καλώδιο HDMI, συνδέστε την υποδοχή HDMI OUT (TV eARC/ARC) του πίσω μέρους του προϊόντος στην υποδοχή HDMI IN (ARC) της τηλεόρασης.

14140.png

14138.png

  1. c Πιέστε το κουμπί Λειτουργία4320.png κατ’ επανάληψη, έως ότου η ένδειξη “HDMI” εμφανιστεί στην οθόνη ένδειξης κατάστασης.

14153.png

14151.png

  1. d Όταν η εξωτερική συσκευή είναι σωστά συνδεδεμένη στο προϊόν, μπορείτε να ακούσετε τον ήχο της συσκευής. Κατά την αναπαραγωγή του βίντεο με τεχνολογία Dolby Atmos® ή DTS:X®, η ένδειξη “DOLBY ATMOS” ή “DTS:X” θα εμφανιστεί στην οθόνη ένδειξης κατάστασης.

14180.png

14173.png Σημείωση

  • Ο ήχος Dolby Atmos® ή DTS:X® υποστηρίζει 3.1.2 κανάλια.
  • Ελέγξτε τις ρυθμίσεις εξόδου ήχου στο μενού Ρυθμίσεις της εξωτερικής σας συσκευής (π.χ. αναπαραγωγής Blu-ray ή τηλεόρασης). Η έξοδος ήχου πρέπει να ρυθμιστεί σε [Χωρίς κωδικοποίηση], [Bitstream], [Αυτόματη] ή [Διέλευση]. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο ρύθμισης της εξόδου, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης της εξωτερικής συσκευής σας.
  • Χρησιμοποιήστε ένα πιστοποιημένο καλώδιο με το λογότυπο HDMI.