ΑΣΥΡΜΑΤΟ SOUNDBAR
Χρήση του προϊόντος ως Σύστημα ήχου

Sound Bar Quick Guide

Σύνδεση με Smartphone μέσω της εφαρμογής LG Sound Bar

Μπορείτε να χρησιμοποιείτε την εφαρμογή LG Sound Bar για να εκτελείτε τις διάφορες λειτουργίες του προϊόντος πιο πρακτικά.

Ελέγξτε πρώτα τα ακόλουθα.

  • Η εφαρμογή LG Sound Bar διατίθεται στις εκδόσεις που παρουσιάζονται παρακάτω.
  • Λειτουργικό σύστημα Android™: Έκδοση 6.0 ή μεταγενέστερη
  • Λειτουργικό σύστημα iOS: Έκδοση 12 ή μεταγενέστερη
  • Οι ελάχιστες υποστηριζόμενες εκδόσεις για κάθε λειτουργικό σύστημα ενδέχεται να αλλάξουν αργότερα.

Εγκατάσταση της εφαρμογής

Εγκαταστήστε την εφαρμογή LG Sound Bar στο smartphone σας. Για να εγκαταστήσετε την εφαρμογή LG Sound Bar, μπορείτε να σαρώσετε τον κωδικό QR με μια εφαρμογή σάρωσης κωδικών QR ή να την λάβετε από το Google Play ή το App Store.

Λήψη με κωδικό QR

  1. a Σαρώστε τον ακόλουθο κωδικό QR με μια εφαρμογή σάρωσης κωδικών QR.
  2. b Θα μεταφερθείτε σε μια σελίδα απ’ όπου μπορείτε να προχωρήσετε σε λήψη της εφαρμογής LG Sound Bar. Πιέστε στην εφαρμογή για να την εγκαταστήσετε.

LG%20Sound%20Bar-Android_QR%20Code_15.png

(Λειτουργικό σύστημα τηλεφώνου Android)

LG%20Sound%20Bar-iOS_QR%20code_15_V2.png

(Λειτουργικό σύστημα iPhone)

14416.png

Λήψη από το Google Play ή το App Store

Μεταβείτε στο Google play ή το App Store από το smartphone σας και αναζητήστε την εφαρμογή LG Sound Bar για να την εγκαταστήσετε.

14454.png

(Τηλέφωνο Android™)

14445.png

(iPhone)

14443.png

14481.png Σημείωση

  • Οι επιλογές στο μενού ρυθμίσεων ενδέχεται να διαφέρουν, ανάλογα με τον κατασκευαστή του smartphone και το λειτουργικό σύστημα.
  • Οι ονομασίες Google, Android και Google Play είναι εμπορικά σήματα της Google LLC.