ΑΣΥΡΜΑΤΟ SOUNDBAR
Χρήση του προϊόντος ως Σύστημα ήχου

Sound Bar Quick Guide

Σύνδεση σε συσκευή αποθήκευσης USB

Απολαύστε ήχο υψηλής ποιότητας συνδέοντας στο προϊόν μια συσκευή αποθήκευσης USB που περιέχει αρχεία μουσικής.

Σύνδεση του προϊόντος σε μία συσκευή αποθήκευσης USB

  1. a Συνδέστε τη συσκευή αποθήκευσης USB στη θύρα USB στο πίσω μέρος του προϊόντος.

14496.png

14494.png

  1. b Πιέστε το κουμπί Λειτουργία4196.png κατ’ επανάληψη, έως ότου η ένδειξη “USB” εμφανιστεί στην οθόνη ένδειξης κατάστασης.

14512.png

14510.png

  1. c Όταν το προϊόν συνδεθεί σωστά σε μια συσκευή αποθήκευσης USB, ο αριθμός των αρχείων μουσικής στη συσκευή USB θα εμφανιστεί στην οθόνη ένδειξης κατάστασης. Πιέστε το κουμπί Αναπαραγωγή / Παύση4232.png στο τηλεχειριστήριο για να απολαύσετε τη μουσική.

14539.png

14529.png Σημείωση

  • Συνιστάται να αγοράσετε ξεχωριστή διάταξη αλλαγής διεπαφών USB προκειμένου να διευκολύνετε τη σύνδεση και την εξαγωγή συσκευών αποθήκευσης USB.
  • Αγοράστε μια διάταξη αλλαγής διεπαφών USB με καλώδιο επέκτασης USB 2.0.
  • Οι συσκευές USB με μεγάλο όγκο αποθήκευσης ενδέχεται να χρειαστούν αρκετά λεπτά για περιήγηση στα αρχεία.
  • Η LG Electronics δεν ευθύνεται για τυχόν απώλεια δεδομένων. Να δημιουργείτε πάντα αντίγραφα ασφαλείας των δεδομένων στη συσκευή αποθήκευσης USB για να ελαχιστοποιήσετε τη ζημιά που προκαλείται από απώλεια δεδομένων.
  • Υποστηρίζονται μόνο μορφές FAT16 / FAT32 / NTFS. Η μορφή exFAT δεν υποστηρίζεται.

Υποστηριζόμενες συσκευές αποθήκευσης USB

Αυτό το προϊόν ενδέχεται να μην αναγνωρίζει ορισμένες συσκευές αποθήκευσης USB.

Προδιαγραφές αναπαραγόμενου αρχείου

Κατάληξη αρχείου

Συχνότητα δειγματοληψίας / Ρυθμός μετάδοσης bit

MP3

32 kHz - 48 kHz / 8 kbps - 320 kbps

WMA

32 kHz - 48 kHz / 56 kbps - 128 kbps

AAC

32 kHz - 48 kHz / 8 kbps - 320 kbps

OGG

32 kHz - 48 kHz / 64 kbps - 320 kbps

Κατάληξη αρχείου

Συχνότητα δειγματοληψίας

FLAC (16 bit/24 bit)

32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz, 88,2 kHz, 96 kHz, 176,4 kHz, 192 kHz

WAV (16 bit/24 bit)

32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz, 88,2 kHz, 96 kHz, 176,4 kHz, 192 kHz

Στερέωση του προϊόντος σε τοίχο