ΑΣΥΡΜΑΤΟ SOUNDBAR
Στερέωση του προϊόντος σε τοίχο

Sound Bar Quick Guide

Έλεγχος πριν την τοποθέτηση σε τοίχο

Μπορείτε να τοποθετήσετε αυτό το προϊόν σε έναν τοίχο.

Για την τοποθέτηση του προϊόντος στον τοίχο, ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες.

Ελέγξτε πρώτα τα ακόλουθα.

  • Η σύνδεση εξωτερικών συσκευών και καλωδίων ενδέχεται να είναι δύσκολη μετά την τοποθέτηση σε τοίχο. Πριν τοποθετήσετε το προϊόν στον τοίχο, συνδέστε την εξωτερική συσκευή με το κατάλληλο καλώδιο σύνδεσης στο προϊόν.
  • Σημειώστε τα ακόλουθα, όταν τοποθετείτε το προϊόν στον τοίχο. Μπορεί να προκληθεί ζημιά στο προϊόν ή τραυματισμός στη διάρκεια αυτής της διαδικασίας.
  • Μην τοποθετείτε αντικείμενα πάνω από το στερεωμένο στον τοίχο προϊόν.
  • Ασφαλίστε το προϊόν σταθερά στον τοίχο χρησιμοποιώντας τις βίδες στερέωσης, ώστε να μην πέσει.
  • Βεβαιωθείτε ότι είναι σε θέση που δεν μπορούν να φτάσουν παιδιά. Το τράβηγμα ή ο κραδασμός του στερεωμένου προϊόντος μπορεί να προκαλέσουν την πτώση του.
  • Υπάρχουν επίσης ηχεία στο επάνω μέρος του προϊόντος. Όταν τοποθετείται το προϊόν κάτω από την τηλεόραση, τοποθετήστε το σε απόσταση 10cm από το κάτω μέρος της τηλεόρασης.

Εξαρτήματα για την τοποθέτηση του προϊόντος

Μπάρα ήχου

17010.png

Βραχίονας τοίχου

17002.png

Βίδες μπάρας ήχου

16992.png

Οδηγός τοποθέτησης βραχίονα τοίχου

16984.png

Πωλούνται χωριστά

Βίδες βραχίονα

16975.png

Ενθέματα στερέωσης στον τοίχο (ούπα)

16966.png

14700.png

14692.png Σημείωση

  • Οι βίδες και τα ενθέματα στερέωσης (ούπα) για την τοποθέτηση του προϊόντος δεν παρέχονται. Συνιστούμε Hilti (HUD-1 6 x 30) για την στερέωση.