Wi-Fi SOUND BAR
Ennen tuotteen viasta ilmoittamista

Sound Bar Quick Guide

Vianhaku

Jos koet seuraavia ongelmia tuotteen käytön yhteydessä, tee useita eri tarkistuksia, sillä kyseessä ei ole välttämättä vikoja.

Yleiset virheet

Ongelma

Ratkaisu

Tuote ei toimi oikein

 • Irrota virtakaapelit ja ulkoiset laitteet, kuten televisio, subwoofer tai vahvistin tuotteesta, ja kiinnitä ne sitten takaisin.
 • Yhdistä älypuhelimesi ja Wi-Fi uudelleen tuotteen nollaamisen jälkeen. ([Ks. Yhdistäminen älypuhelimella Wi-Fin välityksellä sivulla 24.) (Huomaa, että aikaisemmat tuoteasetukset saattavat olla nollaantuneet.)

Virta ei kytkeydy päälle.

 • Onko virtajohto liitetty virtalähteeseen?
 • Liitä virtajohto seinäpistorasiaan.

Ääntä ei ole.

 • Onko äänenvoimakkuus asetettu minimiin?
 • Paina Tilavuus5743.png5755.png -painiketta kaukosäätimestä nostaaksesi äänenvoimakkuutta.
 • Jos käytät ulkoista laitetta, kuten digiboksia, kannettavaa laitetta tai Bluetooth -laitetta, säädä ulkoisen laitteen äänenvoimakkuutta.
 • Onko mykistystoiminto aktivoitu?
 • Jos “MUTE” ilmestyy tilanäytölle, mykistystoiminto on päällä. Paina Mykistys5765.png -painiketta poistaaksesi mykistyksen.
 • Onko oikea tuotteen toiminto valittu yhdistetyn ulkoisen laitteen mukaisesti?
 • Paina Toiminto5773.png -painiketta tarkistaaksesi, valitsitko oikean toiminnon.

Subwoofer ei tuota ääntä

 • Onko tuote yhdistetty oikein langattomaan subwooferiin?
 • Jos langattoman subwooferin takaosan ledi vilkkuu vihreänä tai syttyy punaiseksi, se ei ole yhdistettynä. Jos yhteys muodostetaan, vihreä valo ilmestyy. Yhdistä tuote uudelleen langattomaan subwooferiin. ([ Ks. “Tuotteen yhdistäminen sivulla 6.)

Kaukosäädin ei toimi oikein.

 • Kaukosäädintä käytettäessä sitä tulee osoittaa tuotteen etuosaan.
 • Käytä kaukosäädintä 7 metrin etäisyyden sisällä tuotteesta.
 • Vaihda paristot uusiin tarvittaessa.

Auto Power -toiminto ei toimi

 • Tarkista yhteys ulkoisiin laitteisiin (esim. digiboksi, kannettava laite, Bluetooth -laite).

LG Sound Sync ei toimi.

 • Tarkista tukeeko TV:si LG Sound Synciä.
 • Tarkista, onko TV oikein yhdistetty tuotteeseen optisella kaapelilla.
 • Paina Asetukset -painiketta TV:n kaukosäätimestä tarkistaaksesi onko toiminto kytketty päälle [LG Sound Syncistä].

Tuotteen äänenvoimakkuus on matala

 • Tarkista seuraavat asiat ja muuta asetuksia tarvittaessa.
 • Suorita LG Sound Bar -sovellus napauttamalla Asetukset10673.png -painiketta ensimmäinen näyttö ja vaihda [DRC] -asetukseksi [Pois] on [Sound Settings] -valikosta.
 • Kun tuote on yhdistetty televisioon, paina Asetukset -painiketta TV:n kaukosäätimestä, valitse [Kaiutin] menu, ja vaihda [Digitaalinen äänilähtö] -asetus kohdasta [PCM] kohtaan [AUTO] tai [BITTIVIRTA].
 • Jos tuote on yhdistetty toistolaitteeseen, kuten DVD-soittimeen tai Blu-ray levysoittimeen, mene yhdistetyn laitteen asetusvalikkoon. Vaihda [Digitaalinen äänilähtö] asetus kohdasta [PCM] kohtaan [ENSIMMÄINEN PASS-THROUGH] tai [BITTIVIRTA]. Määritä yhdistetyn laitteen [DRC] kohtaan [OFF].
 • Jos tuotteen Yöaika -tila on päällä, kytke se pois päältä painamalla Asetukset5795.png -painiketta ja Vasen / Oikea ja sitten Ylös / Alas.

Tuote ei tunnista USB-tallennuslaitetta

 • Tuote ei välttämättä tue USB-tallennuslaitteen tiedostoformaattia. Formatoi USB-tallennuslaite ja yhdistä se uudelleen. Katso formatoinnin aikana tuotteen tukemia USB-tallennuslaitteen formaatteja, ja valitse tuettu tiedostoformaatti. ([ Ks. “USB-tallennuslaitteeseen yhdistäminen sivulla 52.)

Bluetooth -laitetta ei voida yhdistää

 • Paina asetuspainiketta Bluetooth -laitteesta ja tarkista, onko Bluetooth -toiminto päällä. Jos Bluetooth on päällä, kytke se pois päältä ja takaisin, ja koita sitten uudelleen.
 • Poista esteet tuotteen ja Bluetooth -laitteen välistä.
 • Bluetooth -yhdistäminen ei välttämättä toimi oikein riippuen Bluetooth -laitteen tyypistä tai ympäröivästä ympäristöstä.

Verkon yhdistysongelmat

Ongelma

Ratkaisu

Tuote ei yhdisty LG Sound Bar -sovellukseen

 • Yhteys ei ole välttämättä sulava, kun sitä häiritsee muut radioaaltoja käyttävät sähkölaitteet, kuten mikroaaltouunit tai lääkinnälliset varusteet. Asenna tuote vähintään 1 m etäisyyden päähän kodin laitteista.
 • Sammuta langaton modeemi ja käynnistä se uudelleen.
 • Tarkista, onko älypuhelimesi Wi-Fi -toiminto päällä. Voit tarkistaa Wi-Fi yhteydentilan älypuhelimesi asetuksista.
 • Tarkista, että tuote ja älypuhelin ovat samassa Wi-Fi -verkossa.

Tuote ei yhdistä Wi-Fi verkkoon

 • Sammutitko langattoman modeemin ja käynnistitkö sen uudelleen?
 • Sammuta tuote ja käynnistä se sitten uudelleen.
 • Oletko asentanut uuden langattoman modeemin?
 • Sinun tulee mukauttaa tuotteen verkkoasetukset uudelleen. ([ Ks. “Yhdistäminen älypuhelimella Wi-Fin välityksellä sivulla 24.)
 • Muutitko langattoman reitittimen asetuksia?
 • Jos reitittimen salasana sisältää joitakin erikoismerkkejä (kuten ` ' " + / \ ; : - _ ^ & () <>) tai hymiöitä, soundbaria ei välttämättä voida kytkeä. On suositeltavaa asettaa salasana, jossa käytetään englanninkielisten kirjainten ja numeroiden yhdistelmää.
 • On suositeltavaa asettaa langattoman reitittimen suojaustyypiksi WPA2.
 • Irrota reititin pistorasiasta ja kytke se takaisin 10 sekunnin kuluttua. Yritä sitten muodostaa yhteys verkon palautuksen jälkeen.
 • Reitittimen langattoman kanavan vaihtaminen voi auttaa vähentämään langattomia häiriöitä. (Tässä kerrotaan, miten yleisimpien reitittimien langatonta kanavaa vaihdetaan. Tarkat tiedot löytyvät reitittimen käyttöoppaasta).
 1. A Kirjoita IP-osoite älypuhelimella, tietokoneella tai MAC-tietokoneella tai kirjaudu reitittimen asetussivulle ohjatun asennusohjelman CD-levyllä. Tämä voidaan tehdä vain, kun reititin on liitetty verkkoon Wi-Fin välityksellä tai Ethernet-kaapelilla.
 2. B Etsi langattomien asetusten sivu ja vaihda 2,4 GHz:n / 5 GHz:n verkon langaton kanava. Jos "Auto"-kanava on käytössä, poista se käytöstä ja määritä tietty kanava.
 • Jos reitittimen kanava on 2,4 GHz, 6 ch / 11 ch
 • Jos reitittimen kanava on 5 GHz, 48 ch / 149 ch
 1. C Tallenna asetukset ja käynnistä langaton reititin uudelleen.
 • Irrota virtajohto reitittimestä, odota 5 sekuntia ja kytke virtajohto takaisin. Kun reititin on täysin päällä, yritä kytkeä se uudelleen.

Sovellusvirheet

Ongelma

Ratkaisu

Sovellus ei toimi oikein

 • Saitko virheen sovelluksen käytön aikana?
 • Tarkista, että laitteen virta on päällä.
 • Tarkista, että sovellus tukee älypuhelimesi käyttöjärjestelmää. Voit käydä sovelluskehittäjän sivuilla vahvistamassa tuetut käyttöjärjestelmät.
 • Tarkista, että sinulla on uusin versio sovelluksesta. Etsi sovellusta Google Playsta tai App Storesta ja tarkista, ilmestyykö sen viereen Päivittää -painike. Jos versio ei ole uusin, napauta Päivittää -painiketta.
 • Jos virhe ei ole vielä ratkennut, yritä muodostaa yhteys käyttämällä toista älypuhelinta, johon on asennettu LG Sound Bar -sovellus.

Ongelmat langattomassa yhteydessä

Ongelma

Ratkaisu

Radiokohinaa ilmenee

 • Asenna tuote ja langaton subwoofer niin lähelle toisiaan kuin mahdollista.
 • Älä asenna tuotetta metallihuonekaluille.
 • Langattomat yhteydet eivät välttämättä toimi oikein heikon signaalin alueilla.

Bluetooth -yhteys aiheuttaa vikoja tai tuottaa melua

 • Kuuletko melua tai koetko vikoja Bluetoothin käytön yhteydessä?
 • Älä anna minkään osan kehostasi koskea Bluetooth -laitteen tai tuotteen lähetin-vastaanottimeen.
 • Älä asenna Bluetooth -laitetta seinälle tai syrjäiseen kohtaan.
 • Poista esteet tuotteen ja Bluetooth -laitteen välistä.
 • Asenna Bluetooth -laite tuotteen lähelle.
 • Kun Bluetooth -laite on liian kaukana tuotteesta, Bluetooth -yhteys saattaa katkeilla tai vikoja saattaa ilmestyä.
 • Asenna Bluetooth -laite metrin etäisyydelle laitteista, jotka käyttävät samaa taajuutta kuin tuote, kuten langattomat modeemit, lääkinnälliset varusteet ja mikroaaltouunit.

Demo Moden kytkeminen pois päältä

Ongelma

Ratkaisu

Kaukosäädin ei toimi

 • Eikö tilanäytön teksti muutu, vaikka painat Toiminto5855.png -painiketta useaan otteeseen?
 • Näetkö vain “DEMO” -tekstin tilanäytöllä?
 • Demotila saattaa olla aktivoituna tuotteessa. Irrota tuotteen virtakaapeli ja kiinnitä se takaisin tuotteeseen.
 • Jos kaukosäädin ei siltikään toimi, paina Voimakkuus5866.png5877.png -painiketta tuotteesta ja aseta äänenvoimakkuus tasolle 2. Paina sitten ja pidä pohjassa Toiminto5889.png -painiketta noin 5 sekunnin ajan. Jos senhetkinen valittu toiminto ilmestyy tilanäytölle, tarkoittaa se että demotila on kytketty pois päältä.

Liite