БЕЗЖИЧНА ЗВУКОВА КОЛОНА
Кратко ръководство за звукова колона
Монтаж
Преглед на продукта
Свързване към телевизора
Свързване към външно устройство
Използване на продукта като аудио система
Монтиране на продукта към стена
Предпазни мерки за безопасност
Преди да докладвате за неизправност на продукта
Приложение