BEZDRÁTOVÝ SOUND BAR
Rychlý průvodce pro Sound Bar
Instalace
Popis produktu
Připojení k televizoru
Připojení k externímu zařízení
Použití produktu jako audio systému
Připevnění produktu na zeď
Bezpečnostní opatření
Než nahlásíte poruchu produktu
Dodatek