ΑΣΥΡΜΑΤΟ SOUNDBAR
Εξερεύνηση του προϊόντος

Sound Bar Quick Guide

Εξερεύνηση τηλεχειριστηρίου

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το τηλεχειριστήριο για να ελέγξετε όλες τις λειτουργίες του προϊόντος, από την ενεργοποίηση / απενεργοποίησή του έως την ενεργοποίηση κινηματογραφικού ήχου.

13405.png

Αντικατάσταση μπαταρίας

13415.png

Χρησιμοποιήστε μπαταρίες AA 1,5V. Αντικαταστήστε τις δύο μπαταρίες τοποθετώντας τις στο τηλεχειριστήριο σύμφωνα με τις υποδεικνυόμενες κατευθύνσεις.

 1. A Ανοίξτε το κάλυμμα των μπαταριών στο πίσω μέρος του τηλεχειριστηρίου.
 2. B Τοποθετήστε τις μπαταρίες με τα άκρα + και - σε αντιστοιχία με τις ενδείξεις.
 3. C Κλείστε το κάλυμμα των μπαταριών.

Κίνδυνος πυρκαγιάς ή έκρηξης σε περίπτωση αντικατάστασης των μπαταριών με μπαταρίες ακατάλληλου τύπου.

a

Ενεργοποίηση 5065.png

Ενεργοποιεί / απενεργοποιεί το προϊόν.

b

Ένταση ήχου 5075.png5090.png

Ρυθμίζει την ένταση του ήχου.

c

Σύζευξη Bluetooth 10647.png

Σας επιτρέπει να κάνετε ζεύξη της συσκευής σας Bluetooth, όπως ενός smartphone, με αυτό το προϊόν για τρία λεπτά. ([ Ανατρέξτε στην ενότητα “Σύνδεση μέσω Bluetooth στη σελίδα 36.)

Επιτρέπει τη ζεύξη της LG τηλεόρασής σας με αυτό το προϊόν για τρία λεπτά. ([ Ανατρέξτε στην ενότητα “Σύνδεση με το σύστημα συγχρονισμού ήχου LG Sound Sync (ασύρματο) στη σελίδα 30.)

d

Ηχητικά εφέ 5115.png

Πατήστε το κουμπί για να επιλέξετε το επιθυμητό πεδίο ήχου.

 • AI SOUND PRO: Η τεχνητή νοημοσύνη επιλέγει τις βέλτιστες ρυθμίσεις ήχου για να ταιριάζουν στο περιεχόμενό σας.
 • STANDARD: Μπορείτε να απολαύσετε βελτιστοποιημένο ήχο.
 • CINEMA: Αναπαράγετε περιεχόμενο με ήχο 3D παρόμοιο εκείνου μιας κινηματογραφικής αίθουσας.
 • CLEAR VOICE PRO: Καθαρός ήχος φωνής, με ενίσχυση της ποιότητας ήχου φωνών.
 • SPORTS: Ρεαλιστικός ήχος όπως σε ένα γήπεδο.
 • MUSIC: Ζήστε την εμπειρία της κορυφαίας τεχνολογίας ήχου από τη MERIDIAN.
 • GAME: Βελτιστοποιημένος ήχος για παιχνίδι.
 • BASS BLAST (BASS BLAST+): Οι ήχοι μπάσων ενισχύονται.

e

Προσαρμογή ήχου 5152.png

Αυτό προσαρμόζει το επίπεδο ήχου του συνδεδεμένου ηχείου. Πιέστε το κουμπί Προσαρμογή ήχου5165.png και κατόπιν το κουμπί Αριστερά / Δεξιά για να επιλέξετε το επιθυμητό ηχείο πριν πατήσετε το κουμπί Επάνω / Κάτω για να αυξήσετε / μειώσετε την ένταση του ήχου. Τα ρυθμιζόμενα ηχεία και οι σειρές ρύθμισης είναι τα εξής.:

 • WF (Subwoofer): -15 - 6
 • C (Κεντρικό ηχείο): -6 - 6
 • OVC (Επάνω ηχείο): -6 - 6
 • TRE (Πρόσθιο ηχείο (πρίμο)): -5 - 5
 • BAS (Πρόσθιο ηχείο (μπάσο)): -5 - 5

f

Σίγαση 5190.png

Αυτό απενεργοποιεί τον ήχο στο προϊόν.

g

Λειτουργία 5205.png

Πατήστε το κουμπί επανειλημμένα για να επιλέξετε την επιθυμητή μορφή εισόδου ή λειτουργία.

h

Πληροφορίες 5219.png

Δείτε τη συνδεδεμένη πηγή εισόδου ή πληροφορίες για το Bluetooth.

 • BT: Όνομα συνδεδεμένης συσκευής Bluetooth
 • OPT/ARC/E-ARC/HDMI: Τρέχουσα πηγή ήχου
 • USB: Τρέχον όνομα αρχείου ήχου

i

Επάνω / Κάτω / Αριστερά / Δεξιά 5242.png

Αυτά τα κουμπιά χρησιμοποιούνται όταν προσαρμόζετε τις ρυθμίσεις των κατάλληλων λειτουργιών.

13513.png

Επάνω / Κάτω: Μετακινεί μέσω των φακέλων της συσκευής αποθήκευσης USB. Μπορείτε να πατήσετε το κουμπί για να επιλέξετε τον επιθυμητό φάκελο.

Αριστερά / Δεξιά: Εάν θέλετε αναπαραγωγή προηγούμενου τραγουδιού, πατήστε το αριστερό πλήκτρο. Εάν θέλετε αναπαραγωγή επόμενου τραγουδιού, πατήστε το δεξί πλήκτρο.

j

Αναπαραγωγή/Παύση 5269.png

Εάν θέλετε να κάνετε αναπαραγωγή ή παύση ενός τραγουδιού, πατήστε αυτό το πλήκτρο.

 • Όταν ακούτε μουσική από μια συσκευή αποθήκευσης USB, μπορείτε να επιλέξετε τη λειτουργία αναπαραγωγής πατώντας το κουμπί για 3 δευτερόλεπτα ή περισσότερο και στη συνέχεια, πατήστε το Επάνω / Κάτω για να επιλέξετε την επιθυμητή επιλογή Επανάληψης.
 • OFF: Αναπαράγει τα αρχεία στη σειρά και στη συνέχεια τερματίζει την αναπαραγωγή
 • ONE: Αναπαράγει το τρέχον αρχείο κατ’ επανάληψη
 • FOLDER: Αναπαράγει μόνο τα αρχεία στο φάκελο κατ’ επανάληψη
 • ALL: Αναπαράγει όλα τα αρχεία και επαναλαμβάνεται
 • SHUFFLE: Αναπαράγει ένα τυχαίο αρχείο μέχρι να αναπαραχθούν όλα τα αρχεία και κατόπιν τερματίζει την αναπαραγωγή

k

Ρυθμίσεις 5291.png

Σας επιτρέπει να προσαρμόσετε τις ρυθμίσεις αυτού του προϊόντος: AUTO POWER, SURROUND, NIGHT TIME, TV REMOTE, DISPLAY. Πιέστε το κουμπί Ρυθμίσεις5299.png και επιλέξτε τη ρύθμιση χρησιμοποιώντας το κουμπί Αριστερά / Δεξιά, πριν πατήσετε το κουμπί Επάνω / Κάτω για να ενεργοποιήσετε / απενεργοποιήσετε την ρύθμιση.

 • AUTO POWER: Όταν η τηλεόραση ή μια εξωτερική συσκευή είναι ενεργοποιημένη ή απενεργοποιημένη, το προϊόν θα ενεργοποιηθεί ή θα απενεργοποιηθεί αυτόματα. Είναι διαθέσιμη μόνο όταν το προϊόν είναι συνδεδεμένο στην τηλεόραση με οπτικό καλώδιο. ([ Ανατρέξτε στην ενότητα “Χρήση της λειτουργίας Αυτόματης Ενεργοποίησης στη σελίδα 24.)
 • SURROUND: Η λειτουργία περιβάλλοντος ήχου (surround) σας επιτρέπει την συναρπαστική εμπειρία εμβυθιστικού ήχου 3D ο οποίος παράγεται από πολλά κανάλια ήχου από τα ηχεία, ανεξάρτητα από τα κανάλια στο αρχικά εγγεγραμμένο περιεχόμενο. ([ Ανατρέξτε στην ενότητα “Ρύθμιση περιβάλλοντος ήχου στη σελίδα 10.)
 • NIGHT TIME: Αυτή μειώνει τη γενική ένταση ήχου, αλλά αυξάνει την ένταση των απαλών και "λεπτών" ήχων. Αυτό είναι χρήσιμο όταν απολαμβάνετε μουσική ή μια ταινία αργά τη νύχτα. ([ Ανατρέξτε στην ενότητα “Χρήση της λειτουργίας Νυχτερινής ώρας στη σελίδα 25.)
 • TV REMOTE: Αυτή η εξυπηρετική λειτουργία σας επιτρέπει να ρυθμίσετε την ένταση του προϊόντος με το τηλεχειριστήριο της τηλεόρασής σας. ([ Ανατρέξτε στην ενότητα “Έλεγχος του προϊόντος με το τηλεχειριστήριο της τηλεόρασής σας στη σελίδα 23.)
 • DISPLAY: Η οθόνη κατάστασης μπορεί να ρυθμιστεί ως αυτόματη, ενεργοποιημένη και απενεργοποιημένη. ([ Ανατρέξτε στην ενότητα “Χρήση Οθόνης στη σελίδα 26.)

Έλεγχος του προϊόντος με το τηλεχειριστήριο της τηλεόρασής σας

Ή ένταση ήχου του προϊόντος μπορεί να ρυθμιστεί με το τηλεχειριστήριο τηλεόρασης LG καθώς και άλλων επωνυμιών.

Λειτουργίες ελεγχόμενες από τηλεχειριστήριο τηλεόρασης

Ένταση ήχου, ενεργοποίηση / απενεργοποίηση σίγασης

Υποστηριζόμενες επωνυμίες τηλεοράσεων

LG, Panasonic, Philips, Samsung, Sharp Electronics, Sony, Toshiba, Vizio

Ενεργοποίηση / Απενεργοποίηση αυτής της λειτουργίας

 1. a Πιέστε το κουμπί Ρυθμίσεις5323.png. Το προϊόν τίθεται σε κατάσταση ρύθμισης και μπορείτε να δείτε το “OFF-AUTO POWER” ή το “ON-AUTO POWER”.

13578.png

13576.png

 1. b Καθώς η ένδειξη “OFF-AUTO POWER” ή “ON-AUTO POWER” μετατοπίζεται στην οθόνη κατάστασης, πιέστε το κουμπί Αριστερά / Δεξιά για να επιλέξετε την ρύθμιση τηλεχειριστηρίου τηλεόρασης. Μπορείτε να δείτε την κατάσταση τηλεχειριστηρίου τηλεόρασης, “ON-TV REMOTE” ή “OFF-TV REMOTE”.

13595.png

13593.png

 1. c Ενώ η ένδειξη “ON-TV REMOTE” ή “OFF-TV REMOTE” μετακινείται στην οθόνη ένδειξης κατάστασης, πιέστε το κουμπί Επάνω / Κάτω για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε το τηλεχειριστήριο τηλεόρασης.

13614.png

13612.png

13639.png

13631.png Σημείωση

 • Πιέστε το κουμπί Ρυθμίσεις στο τηλεχειριστήριο της τηλεόρασης για να ελέγξετε εάν η έξοδος ήχου της τηλεόρασης έχει ρυθμιστεί σε [Εξωτερικό ηχείο].
 • Δεν μπορείτε να ελέγξετε το προϊόν με το τηλεχειριστήριο Magic Remote της LG TV.
 • Όταν είναι ενεργοποιημένες οι λειτουργίες SIMPLINK ή Sound Sync της τηλεόρασης, αυτή η λειτουργία ενδέχεται να μην εκτελείται σωστά. Πιέστε το κουμπί Ρυθμίσεις στο τηλεχειριστήριο τηλεόρασης για να απενεργοποιήσετε αυτή τη λειτουργία.
 • Η λειτουργία αυτή ενδέχεται να μην λειτουργεί σωστά όταν η μονάδα και η τηλεόραση συνδέονται με καλώδιο HDMI.

Χρήση της λειτουργίας Αυτόματης Ενεργοποίησης

Αυτή η λειτουργία ενεργοποιεί ή απενεργοποιεί αυτόματα το προϊόν όταν η τηλεόραση ή η εξωτερική συσκευή είναι ενεργοποιημένη ή απενεργοποιημένη.

Όταν η συνδεδεμένη συσκευή είναι ενεργοποιημένη, το προϊόν ενεργοποιείται αυτόματα και επιλέγει μια λειτουργία σύμφωνα με το σήμα εισόδου.

Ενεργοποίηση / Απενεργοποίηση της λειτουργίας Αυτόματης Ενεργοποίησης

 1. a Πιέστε το κουμπί Ρυθμίσεις5427.png. Το προϊόν τίθεται σε κατάσταση ρύθμισης και μπορείτε να δείτε το “OFF-AUTO POWER” ή το “ON-AUTO POWER”.

13690.png

13688.png

 1. b Καθώς η ένδειξη “OFF-AUTO POWER” ή “ON-AUTO POWER” μετατοπίζεται στην οθόνη ένδειξης κατάστασης, πιέστε το κουμπί Επάνω / Κάτω για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία Αυτόματης Ενεργοποίησης.

13701.png

13699.png

Χρήση της λειτουργίας Νυχτερινής ώρας

Αυτή μειώνει τη γενική ένταση ήχου, αλλά αυξάνει την ένταση των απαλών και "λεπτών" ήχων. Αυτό είναι χρήσιμο όταν απολαμβάνετε μουσική ή μια ταινία αργά τη νύχτα.

Ενεργοποίηση / Απενεργοποίηση της λειτουργίας Νυχτερινής ώρας

 1. a Πιέστε το κουμπί Ρυθμίσεις5486.png. Το προϊόν τίθεται σε κατάσταση ρύθμισης και μπορείτε να δείτε το “OFF-AUTO POWER” ή το “ON-AUTO POWER”.

13741.png

13739.png

 1. b Καθώς η ένδειξη “OFF-AUTO POWER” ή “ON-AUTO POWER” μετατοπίζεται στην οθόνη κατάστασης, πιέστε το κουμπί Αριστερά / Δεξιά για να επιλέξετε την ρύθμιση Νυχτερινής ώρας. Μπορείτε να δείτε την κατάσταση της λειτουργίας Νυχτερινής ώρας, “ON-NIGHT TIME” ή “OFF-NIGHT TIME”.

13752.png

13750.png

 1. c Ενώ η ένδειξη “ON-NIGHT TIME” ή “OFF-NIGHT TIME” μετατοπίζεται στην οθόνη κατάστασης, πιέστε το κουμπί Επάνω / Κάτω για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία Νυχτερινής ώρας.

13763.png

13761.png

Χρήση Οθόνης

Η οθόνη κατάστασης μπορεί να ρυθμιστεί ως αυτόματη, ενεργοποιημένη και απενεργοποιημένη.

Επιλογή

Οθόνη ένδειξης κατάστασης

AUTO

Απενεργοποιείται μετά από 20 δευτερόλεπτα από την εισαγωγή του κουμπιού.

ON

Πάντα αναμμένο

OFF

Απενεργοποιήθηκε μετά από 20 δευτερόλεπτα εισόδου του κουμπιού.

Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση της λειτουργίας Οθόνης

 1. a Πιέστε το κουμπί Ρυθμίσεις17714.png. Το προϊόν τίθεται σε κατάσταση ρύθμισης και μπορείτε να δείτε το “OFF-AUTO POWER” ή το “ON-AUTO POWER”.

17705.png

17703.png

 1. b Καθώς η ένδειξη “OFF-AUTO POWER” ή “ON-AUTO POWER” μετατοπίζεται στην οθόνη κατάστασης, πιέστε το κουμπί Αριστερά/Δεξιά για να επιλέξετε τη ρύθμιση Οθόνης. Μπορείτε να δείτε την κατάσταση της Οθόνης, “AUTO-DISPLAY”, “ON-DISPLAY” ή “OFF-DISPLAY”.

17692.png

17690.png

 1. c Καθώς η ένδειξη “AUTO-DISPLAY”, “ON-DISPLAY” ή “OFF-DISPLAY” μετατοπίζεται στην οθόνη κατάστασης, πιέστε το κουμπί πάνω / κάτω για να αλλάξετε την Οθόνη σε “AUTO” ή να την ενεργοποιήσετε ή να την απενεργοποιήσετε.

17682.png

17679.png

Χρήση γρήγορης εκκίνησης

Αυτό μειώνει τον χρόνο εκκίνησης παραμένοντας σε κατάσταση αναμονής χρησιμοποιώντας χαμηλή κατανάλωση ενέργειας.

Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση της λειτουργίας γρήγορης εκκίνησης

Πατήστε παρατεταμένα 15192.png το κουμπί στο προϊόν για 3 δευτερόλεπτα όταν το προϊόν ενεργοποιείται. Στη συνέχεια, μπορείτε να δείτε το «ON-QUICK START».

Για να απενεργοποιήσετε αυτήν τη λειτουργία, πατήστε παρατεταμένα το κουμπί 15204.png στο προϊόν για 3 δευτερόλεπτα όταν το προϊόν είναι ενεργοποιημένο και, στη συνέχεια, μπορείτε να δείτε το «OFF-QUICK START».

Πώς να απενεργοποιήσετε τις ασύρματες συνδέσεις δικτύου.

Επιλέξτε OFF στη λειτουργία Auto Power (Αυτόματη ενεργοποίηση/απενεργοποίηση) και σβήστε τη συσκευή.

Σύνδεση στην τηλεόραση