ZVADU SKAŅAS PANELIS
Skaņas paneļa ātrais ceļvedis
Uzstādīšana
Izstrādājuma izpēte
Savienojuma izveide ar TV
Savienojuma izveide ar ārēju ierīci
Izstrādājuma izmantošana kā audio sistēma
Izstrādājuma piestiprināšana pie sienas
Drošības pasākumi
Pirms ziņošanas par izstrādājuma darbības traucējumiem
Pielikums