BELAIDĖ GARSO SISTEMA
Trumpas „Garso Sistema“ vadovas
Montavimas
Susipažinimas su prietaisu
Prijungimas prie televizoriaus
Išorinio įrenginio prijungimas
Prietaiso naudojimas kaip garso sistemos
Prietaiso tvirtinimas prie sienos
Saugumo priemonės
Prieš informuojant apie prietaiso gedimą
Priedas