БЕЗЖИЧЕН ЗВУЧНИК ВО ВИД НА ЛЕНТА
Кратко упатство за звучна лента
Монтирање
Истражување на производот
Поврзување на ТВ
Поврзување на надворешен уред
Користење на производот како Аудио систем
Монтирање на производот на ѕид
Безбедносни предупредувања
Пред да пријавите неправилно работење на производот
Додаток