TRÅDLØS LYDPLANKE
Hurtigveiledning for lydplanke
Installasjon
Utforsking av produktet
Koble til TV-en
Koble til en ekstern enhet
Bruke produktet som et lydsystem
Montere produktet på en vegg
Sikkerhetsforholdsregler
Før produktfeil rapporteres
Appendiks