BEZDRÔTOVÉ ZARIADENIE SOUND BAR
Rýchla príručka k zariadeniu Sound bar
Inštalácia
Preskúmanie produktu
Pripojenie k TV prijímaču
Pripojenie k externému zariadeniu
Používanie produktu ako audio systém
Montáž produktu na stenu
Bezpečnostné opatrenia
Pred nahlásením poruchy produktu
Príloha