BREZŽIČNI ZVOČNIŠKI MODUL
Hitri vodič za zvočniški medij
Namestitev
Spoznavanje izdelka
Povezava s televizorjem
Povezava z zunanjo napravo
Uporaba izdelka kot avdio sistema
Montaža izdelka na steno
Varnostni previdnostni ukrepi
Pred prijavo okvare izdelka
Dodatek