TRÅDLÖS SOUNDBAR
Snabbguide för Soundbar
Installation
Utforska produkten
Ansluta produkten till tv:n
Ansluta till en extern enhet
Använda produkten som ett ljudsystem
Montera produkten på en vägg
Säkerhetsförebyggande åtgärder
Innan du rapporterar produktfel
Bilaga