WI-FI LYDPLANKE
Hurtigveiledning for lydplanke

Sound Bar Quick Guide

Installasjon og bruk av produktet

 1. a Koble lydplanken til din TV ved å bruke en optisk kabel eller en HDMI-kabel.

18755.png

18753.png

 1. A Lydplanke
 2. B Fjernkontrollmottaker / Statusdisplay
 3. C Trådløse bakhøyttalere
 4. D Trådløs subwoofer - Installer den nær lydplanken.
 5. E Ekstern enhet - (Blu-ray-spiller, spillkonsoll osv.)
 6. b Ved bruk av en ekstern enhet (slik som Blu-ray-spiller, spillkonsoll osv.), kobler du den til lydplanken ved å bruke en HDMI-kabel.
 7. c Koble til strøm i følgende rekkefølge: trådløs subwoofer [ trådløse bakhøyttalere [ lydplanke. Slå deretter på lydplanken. Hvis forbindelsen er opprettet automatisk med lydplanken, vil LEDene lyse på den trådløse subwooferen og de trådløse bakhøyttalerne lyse grønt. ([ Se “Tilkobling av produktet på side 6.)
 8. d Bruke produktet med TV-en ([ Se “Koble til ved bruk av en optisk kabel”, “Koble til ved bruk av en HDMI-kabel”, “Koble til med Bluetooth på side 41, 43, 45.)
 9. A Trykk på Fnksjon7386.png-knappen gjentatte ganger til “OPT/HDMI ARC” vises på statusdisplayet.
 10. B Gå til TV-innstillingene og konfigurer utgangshøyttaleren til [HDMI ARC], [Optisk], eller [Ekstern høyttaler].
 11. C Når TV-en er riktig koblet til produktet, vil, “OPT”, “ARC”, eller “E-ARC” vises på statusdisplayet med en lyd.
 12. e Koble ditt produkt til din smarttelefon ved å bruke Wi-Fi-funksjonen ([ Se “Koble til med en smarttelefon via Wi-Fi på side 24.)
 13. A Koble din smarttelefon til Wi-Fi.
 14. B Installer LG Sound Bar-appen fra Google Play eller App Store.
 15. C Start LG Sound Bar-appen og følg instruksjonene.
 16. D Produktet vil koble til din smarttelefon, og du kan kontrollere produktet ved å bruke LG Sound Bar-appen.
 17. f Koble ditt produkt til din smarttelefon ved å bruke Bluetooth-funksjonen ([ Se “Koble til med Bluetooth på side 49.)
 18. A Trykk på Innstillinger7405.png-knappen på din smarttelefon og velg 7413.pngBluetooth. Slå på Bluetooth-funksjonen. (7424.pngAv > 7432.png)
 19. B Trykk på Bluetooth paring9467.png-knappen. “BT READY” vil vises på statusdisplayet etter et øyeblikk.
 20. C Finn og trykk på “LG_Speaker_S95QR_XXXX” eller navnet du registrerte i Google Home-appen.
 21. D Når produktet er koblet til din smarttelefon ved å bruke Bluetooth-funksjonen, kan du se at statusdisplayet endres fra “PAIRED[Tilkoblet Bluetooth-enhetsnavn[BT”.

Koble lydplanken manuelt til den trådløse subwooferen eller trådløse bakhøyttalere ([ Se “Manuell tilkobling av trådløs subwoofer og trådløse bakhøyttalere på side 8.)

Hvis du ser en rød LED på baksiden av den trådløse subwooferen eller de trådløse bakhøyttalerne, vil dette bety at lydplanken ikke er koblet til høyttalerne. I dette tilfellet kobler du dem i følgende rekkefølge.

 1. A Trykk på Power7486.png-knappen på lydplanken og slå den av.
 2. B Trykk på PAIRING-knappen på baksiden av den frakoblede trådløse subwooferen eller de trådløse bakhøyttalerne. Bekreft at LEDene blinker grønt.
 • Hvis du fremdeles ser en rød LED på baksiden av den trådløse subwooferen eller de trådløse bakhøyttalerne, trykk og hold inne knappen på baksiden av subwooferen eller de trådløse bakhøyttalerne igjen.
 1. C Trykk på Power7499.png-knappen på lydplanken og slå den på.
 2. D Etter opprettelse av tilkoblingen, vil du se et grønt LED-lys på baksiden av den trådløse subwooferen eller trådløse bakhøyttalere lyser grønt.

Innholdsfortegnelse

Hurtigveiledning for lydplanke

2 Installasjon og bruk av produktet

Installasjon

6 Tilkobling av produktet

10 Nyte forbedret lyd

24 Koble til med en smarttelefon via Wi-Fi

28 Tilbakestilling av produktet

Utforsking av produktet

29 Front

31 Tilbake

32 Utforske fjernkontrollen

Koble til TV-en

41 Koble til ved bruk av en optisk kabel

43 Koble til ved bruk av en HDMI-kabel

45 Koble til med Bluetooth

Koble til en ekstern enhet

46 Koble til ved bruk av en HDMI-kabel

48 Koble til ved bruk av en optisk kabel

Bruke produktet som et lydsystem

49 Koble til med Bluetooth

52 Koble til en USB-lagringsenhet

54 Bruke LG Sound Bar-app

55 Kompatibel med Google Assistant

56 Fungerer bra med Apple AirPlay

57 Koble Spotify

58 Fungerer bra med Alexa

59 Tidal Connect

Montere produktet på en vegg

60 Sjekk før å montere på vegg

63 Montere produktet på en vegg

65 Montering av trådløse bakhøyttalere på en vegg

Sikkerhetsforholdsregler

66 Sikkerhet og forskrifter

Før produktfeil rapporteres

69 Feilsøking

Appendiks

75 Spesifikasjoner

77 Registrerte varemerker og lisenser

79 All informasjon du trenger om nettverkstjenester

79 Melding med informasjon om programvare med åpen kildekode

80 Håndtering av produktet

Installasjon