WI-FI LYDPLANKE
Utforsking av produktet

Sound Bar Quick Guide

Front

14337.png

a

Strøm 4824.png

Dette slår produktet på/av.

  • Trykk og hold inne Power4836.png-knappen i mer enn 3 sekunder for å koble Wi-Fi fra. Produktet vil ikke lenger avgi lyd. Trykk på Power4847.png-knappen og oppretthold Wi-Fi-tilkoblingen for fremtidig bruk.

Funksjon 4856.png

Trykk på knappen flere ganger og velg ønsket funksjon eller inngangsmodus.

  • WI-FI: Kobler produktet via Wi-Fi
  • BT: Kobler produktet ved å bruke Bluetooth
  • OPT/HDMI ARC: Koble produktet til en TV som støtter en optisk kabel, ARC, E-ARC, eller LG Sound Sync
  • HDMI1: Koble produktet til en HDMI IN (1)-inngangsport
  • HDMI2: Koble produktet til en HDMI IN (2)-inngangsport
  • USB: Koble produktet til en USB-lagringsenhet

Volum 4882.png4897.png

Justerer lydvolumet.

Spill av/Sett på pause 4909.png

Dette lar deg sette på pause eller spille av musikk.

Bluetooth paring 4922.png

Det lar deg koble din Bluetooth-enhet til produktet i tre minutter, for eksempel en smarttelefon. ([ Se “Koble til med Bluetooth på side 49.)

Wi-Fi 4940.png

Det går direkte til Wi-Fi-funksjonen.

b

Innebygd mikrofon

Dette brukes hvis LG Sound Bar-appen åpnes.

c

Fjernkontrollmottaker

Dette mottar trådløse signaler fra fjernkontrollen.

d

Statusdisplay

Alternativer som inngangsmodus og volum vil vises i tekst.

  • Statusskjermen kan kontrolleres som auto, på og av. ([ Se “Bruk av skjermen på side 39.)

13931.png

13925.png Merk

  • Reduser strømforbruket ved å slå av produktet automatisk etter 15 minutter uten inngangssignal fra en ekstern enhet.