BARĂ DE SUNET Wi-Fi
Măsuri de siguranță

Sound Bar Quick Guide

Siguranță și reglementare

14946.png

16207.png

ATENȚIE: PENTRU A REDUCE RISCUL DE ELECTROCUTARE, NU SCOATEȚI CAPACUL (SAU PARTEA DIN SPATE). NU EXISTĂ PIESE CARE POT FI MANIPULATE DE UTILIZATOR. PENTRU LUCRĂRI DE ÎNTREȚINERE ADRESAȚI-VĂ PERSONALULUI CALIFICAT.

12875.png

Fulgerul cu simbolul săgeții încadrat într-un triunghi echilateral are ca scop alertarea utilizatorului cu privire la prezența unei tensiuni periculoase neizolate în interiorul produsului, care ar putea avea o magnitudine suficientă pentru a prezenta risc de electrocutare pentru persoane.

12864.png

Semnul de exclamație încadrat într-un triunghi echilateral este destinat să alerteze utilizatorul cu privire la prezența unor instrucțiuni importante de operare și întreținere (service) în documentația care însoțește produsul.

AVERTISMENT:

ATENȚIE:

ATENȚIE cu privire la cablul de alimentare

Fișa de alimentare este dispozitivul de deconectare. În caz de urgență, fișa de alimentare trebuie să rămână ușor accesibilă.

Verificați pagina de specificații a acestui manual de utilizare pentru a fi sigur(ă) cu privire la cerințele curente.

Nu supraîncărcați prizele. Prizele supraîncărcate, prizele și cablurile slăbite sau deteriorate, prelungitoarele, cablurile de alimentare uzate, deteriorate sau cu izolația ruptă sunt periculoase. Oricare dintre aceste situații poate provoca electrocutare sau incendiu. Examinați periodic cablul dispozitivului dvs., iar dacă pare a fi deteriorat, scoateți-l din priză, nu mai utilizați aparatul și înlocuiți cablul cu unul identic, dintr-un centru de service autorizat.

Protejați cablul de alimentare împotriva abuzurilor de ordin fizic sau mecanic, cum ar fi răsucirea, formarea de noduri, prinderea la o ușă sau călcarea sa. Acordați o atenție deosebită fișelor, prizei de perete și punctului în care cablul iese din dispozitiv.

Pentru modelele care utilizează un adaptor

Utilizați doar adaptorul CA furnizat împreună cu acest dispozitiv. Nu utilizați o sursă de alimentare de la alt dispozitiv sau furnizată de un alt producător. Utilizarea unui alt cablu de alimentare sau a unei alte surse de energie ar putea afecta dispozitivul și poate duce la anularea garanției.

Pentru modelele care utilizează baterie

Acest aparat este echipat cu o baterie sau cu un acumulator portabil.

ATENȚIE: Risc de explozie dacă bateria este înlocuită cu un tip incorect.

În cazul modelelor cu acumulator încorporat

Nu stocați și nu transportați la presiuni mai scăzute de 11,6 kPa și la o altitudine mai mare de 15.000 m.

Simboluri

12932.png : Curent alternativ (CA)

0 : Curent continuu (CC)

12924.png : Acesta este un echipament de clasa II.

1 : Stare putere în mod standby.

! : Alimentarea este pornită.

12916.png : Tensiune periculoasă.

Înainte de a raporta o defecțiune a produsului