WIFI SOUNDBAR
Snabbguide för Soundbar

Sound Bar Quick Guide

Att installera och använda produkten

 1. a Anslut soundbar till din tv via en optisk kabel eller en HDMI-kabel.

20125.png

20123.png

 1. A Soundbar
 2. B Fjärrkontrollmottagare/statusdisplay
 3. C Trådlösa bakre högtalare
 4. D Trådlös subwoofer – Installera den nära soundbar.
 5. E Extern enhet – (Blu-ray-spelare, spelkonsol osv.)
 6. b Om du använder en extern enhet (t.ex. Blu-ray-spelare, spelkonsol osv.), anslut den till soundbar via en HDMI-kabel.
 7. c Anslut till ström i följande ordning: trådlös subwoofer [trådlösa bakre högtalare [ soundbar. Sätt sedan på soundbaren. När anslutningen med soundbar är automatiskt upprättad kommer lysdioderna på den trådlösa subwoofern och de trådlösa bakre högtalarna att lysa grönt. ([ Se “Ansluta produkten på sidan 6.)
 8. d Att använda produkten med din tv ([Se “Ansluta med en optisk kabel”, “Ansluta med en HDMI-kabel”, “Ansluta via Bluetooth på sidan 41, 43, 45.)
 9. A Tryck upprepade gånger på knappen Funktion7400.png tills “OPT/HDMI ARC” visas på statusdisplayen.
 10. B På tv:ns inställningar ställer du utgångshögtalare till [HDMI ARC], [Optisk] eller [Extern högtalare].
 11. C När tv:n är korrekt ansluten till produkten, kommer “OPT”, “ARC”, eller “E-ARC” att visas på statusdisplayen med ett ljud.
 12. e Att ansluta produkten till din smarta telefon via Wifi ([ Se “Anslutning med smart telefon via wifi. på sidan 24.)
 13. A Anslut din smarta telefon till wifi.
 14. B Installera LG Sound Bar-app från Google Play eller App Store.
 15. C Kör appen LG Sound Bar och följ instruktionerna.
 16. D Produkten kommer att anslutas till din smarta telefon och du kan styra produkten med LG Sound Bar-app.
 17. f Att ansluta produkten till din smarta telefon via Bluetooth ([ Se “Ansluta via Bluetooth på sidan 49.)
 18. A Klicka på knappen7419.png Inställningar på din smarta telefon och välj 7427.pngBluetooth. Sätt på Bluetooth-funktionen. (7438.pngAv > 7446.png)
 19. B Tryck på Bluetooth parning9819.png-knappen. Efter en stund ser du “BT READY” på statusdisplayen.
 20. C Hitta och klicka på “LG_Speaker_S95QR_XXXX” eller namnet du registrerade i Google Home-appen.
 21. D När produkten är ansluten till din smarta telefon via Bluetooth, kan du se statusdisplayen ändras från “PAIRED[Namnet på ansluten Bluetooth-enhet[BT”.

Manuellt ansluta soundbar till den trådlösa subwoofern eller de trådlösa bakre högtalarna ([ Se “Ansluta den trådlösa subwoofern och de trådlösa bakre högtalarna manuellt på sidan 8.)

Om du ser en röd lysdiod på baksidan av den trådlösa subwoofern eller på de trådlösa bakre högtalarna betyder det att soundbar inte är ansluten till högtalarna. Om så är fallet, anslut dem i följande ordning.

 1. A Tryck på strömbrytaren7500.png på soundbar för att stänga av den.
 2. B Tryck på PAIRING -knappen på baksidan av den frånkopplade trådlösa subwoofern eller de trådlösa bakre högtalarna. Kontrollera om varje lysdiod blinkar grönt.
 • Om du fortfarande ser en röd lysdiod på baksidan av den trådlösa subwoofern eller på de trådlösa bakre högtalarna trycker du på och håller ner knappen på baksidan av subwoofern eller på de trådlösa högtalarna igen.
 1. C Tryck på strömbrytaren7514.png på soundbar för att sätta på den.
 2. D När anslutningen är upprättad kommer du att se en lysdiod på baksidan av den trådlösa subwoofern eller på de trådlösa bakre högtalarna lysa grönt.

Innehållsförteckning

Snabbguide för Soundbar

2 Att installera och använda produkten

Installation

6 Ansluta produkten

10 Njut av förbättrat ljud

24 Anslutning med smart telefon via wifi.

28 Återställa produkten

Utforska produkten

29 Framsida

31 Tillbaka

32 Utforska fjärrkontrollen

Ansluta produkten till tv:n

41 Ansluta med en optisk kabel

43 Ansluta med en HDMI-kabel

45 Ansluta via Bluetooth

Ansluta till en extern enhet

46 Ansluta med en HDMI-kabel

48 Ansluta med en optisk kabel

Använda produkten som ett ljudsystem

49 Ansluta via Bluetooth

52 Använda LG Sound Bar app

53 Kompatibel med Google Assistant

54 Fungerar tillsammans med Apple AirPlay

55 Anslut Spotify

56 Fungerar tillsammans med Alexa

57 Tidal Connect

Montera produkten på en vägg

58 Kontrollera innan montering på vägg

61 Montera produkten på en vägg

63 Att montera de trådlösa bakre högtalarna på en vägg

Säkerhetsförebyggande åtgärder

64 Säkerhet och regelverk

Innan du rapporterar produktfel

67 Felsökning

Bilaga

73 Specifikationer

75 Registrerade varumärken och licenser

77 Vad du behöver veta om nätverkstjänster

77 Information om programvara med öppen källkod

78 Hantera produkten

Installation