TRÅDLØS LYDBJÆLKE
Lydbjælke hurtig guide

Sound Bar Quick Guide

Installation og brug af produktet

 1. a Tilslut lydbjælken til dit tv via et optisk kabel eller et HDMI-kabel.

11962.png

11959.png

 1. A Lydbjælke
 2. B Fjernbetjeningsmodtager / statusvisning
 3. C Trådløs Subwoofer - Installer den tæt på lydbjælken.
 4. D Ekstern enhed - (Blu-ray afspiller, spillekonsol osv.)
 5. b Hvis du bruger en ekstern enhed (f.eks. Blu-ray-afspiller, spillekonsol osv.), tilslut den til lydbjælken via et HDMI-kabel.
 6. c Tilslut strøm i følgende rækkefølge: trådløs subwoofer [ lydbjælken. Tænd derefter for lydbjælken. Når forbindelsen oprettes automatisk med lydbjælken, lyser lysdioderne på den trådløse subwoofer vil lyse grønt. ([ Se “Tilslutning af produktet på side 6.)
 7. d Brug af produktet med dit tv ([ Se “Tilslutning til tv'et”, “Tilslut LG Sound Sync (Trådløst)”, “Tilslutning med et HDMI-kabel på side 28, 30, 31.)
 8. A Tryk flere gange på funktions7391.png knappen, indtil “OPT/HDMI ARC” vises på statusvisningen.
 9. B På dit TV's indstillinger skal du indstille udgangshøjttaleren til [HDMI ARC], [Optisk], eller [Ekstern højttaler].
 10. C Når tv’et er tilsluttet korrekt til produktet, vises “OPT”, “ARC”,eller “E-ARC” på statusvisningen med en lyd.
 11. e Tilslutning af produktet til din smartphone via Bluetooth ([Se “Forbindelse via Bluetooth på side 36.)
 12. A Tryk på Indstillings7409.png knappen på din smartphone, og vælg 7417.pngBluetooth. Tænd for Bluetooth-funktionen. (7428.pngSluk > 7437.pngTænd)
 13. B Tryk på Bluetooth-parring9543.png-knappen. Efter et øjeblik, vil du se “BT READY” på statusvisningen.
 14. C Find og tryk på produktet på din smart-telefon. Produktet vises som “LG S75Q (XX)”.
 15. D Når produktet er tilsluttet til din smartphone via Bluetooth, kan du se statusvisningen skifte fra “PAIRED[Forbundet Bluetooth-enhedsnavn[BT.
 16. f Opret forbindelse til LG Sound Bar appen ([ Se “Tilslut med en smart-telefon via LG Sound Bar appen på side 39.)
 17. A Find og installer LG Sound Bar appen i Google Play eller App Store fra din smart-telefon.
 18. B Du kan få flere oplysninger om dets brug ved at vælge [Hjælp] i [Indstillinger].

Forbinder manuelt soundbar til den trådløse subwoofer ([ Se “Manuelt tilslutning af den trådløse subwoofer på side 8)

Hvis du ser en rød lysdiode på bagsiden af den trådløse subwoofer, betyder det at lydbjælken ikke er tilsluttet subwooferen. Hvis dette er tilfældet, skal du forbinde dem i følgende rækkefølge.

 1. A Tryk på tænd/sluk7490.png-knappen på lydbjælken for at slukke for den.
 2. B Tryk på PAIRING -knappen på bagsiden af den frakoblede trådløse subwoofer. Tjek om lysdiode blinker grønt.
 • Hvis du stadig ser en rød lysdiode på bagsiden af den trådløse subwoofer, skal du trykke på og holde knappen på bagsiden af subwooferen nede igen.
 1. C Tryk på tænd/sluk7504.png-knappen på lydbjælken for at tænde den.
 2. D Når forbindelsen er oprettet, vil du se en grøn lysdiode på bagsiden af den trådløse subwoofer.

Indholdsfortegnelse

Lydbjælke hurtig guide

2 Installation og brug af produktet

Installation

6 Tilslutning af produktet

9 Nyd den forbedrede lyd

Udforskning af produktet

17 Forside

19 Tilbage

20 Udforskning af fjernbetjening

Tilslutning til tv'et

28 Tilslutning med et optisk kabel

30 Tilslut LG Sound Sync (Trådløst)

31 Tilslutning med et HDMI-kabel

Tilslutning til en ekstern enhed

33 Tilslutning med et HDMI-kabel

35 Tilslutning med et optisk kabel

Brug af produktet som et lydsystem

36 Forbindelse via Bluetooth

39 Tilslut med en smart-telefon via LG Sound Bar appen

41 Tilslutning til en USB-lager enhed

Montering af produktet på væggen

43 Kontrol inden montering på væg

45 Montering af produktet på væggen

Sikkerhedsforanstaltninger

47 Sikkerhed og regulering

Før rapportering af produktfejl

50 Fejlfinding

Appendiks

53 Specifikationer

55 Registrerede varemærker og licenser

57 Oplysninger om Open Source-softwaremeddelelse

57 Håndtering af produktet

Installation