TRÅDLØS LYDBJÆLKE
Udforskning af produktet

Sound Bar Quick Guide

Forside

12385.png

a

Tænd/sluk 4824.png

Dette tænder/slukker for produktet.

Funktion 4856.png

Tryk gentagne gange på knappen for at vælge den ønskede funktion eller inputtilstand.

  • OPT/HDMI ARC: Forbinder produktet til et TV, der understøtter et optisk kabel, ARC, E-ARC eller LG Sound Sync
  • BT: Forbinder produktet via Bluetooth
  • LG TV: Tilslutter produktet til et tv der understøtter LG Sound Sync (Trådløst)
  • HDMI: Tilslutter produktet til en HDMI-indgangsport
  • USB: Tilslutter produktet til en USB-lager enhed

Lydstyrke 4882.png4896.png

Justerer lydstyrken.

Bluetooth parring 4922.png

Det giver dig mulighed for at parre din Bluetooth-enhed, såsom en smartphone, med dette produkt i tre minutter. ([ Se “Forbindelse via Bluetooth på side 36.)

Det giver dig mulighed for at parre dit LG tv til dette produkt i tre minutter. ([ Se “Tilslut LG Sound Sync (Trådløst) på side 30.)

b

Fjernbetjeningsmodtager

Dette modtager trådløse signaler fra fjernbetjeningen.

c

Statusvisning

Indstillinger som inputtilstand og lydstyrke vises i tekst.

  • Statusdisplayet kan styres som auto, tændt og slukket. ([ Se “Brug af display på side 26.)

12449.png

12458.png Bemærk

  • For at reducere strømforbruget slukkes produktet automatisk efter 15 minutter uden indgangssignal fra en ekstern enhed.