TRÅDLØS LYDBJÆLKE
Før rapportering af produktfejl

Sound Bar Quick Guide

Fejlfinding

Hvis du oplever følgende problemer, mens du bruger produktet, skal du udføre flere tjek, da de muligvis ikke er funktionsfejl.

Generelle fejl

Problem

Løsning

Enheden fungerer ikke korrekt

 • Træk strømkablerne og eventuelle eksterne enheder såsom dit tv, Subwoofer eller forstærker ud af produktet, og sæt dem derefter i igen.

Der tændes ikke for strømmen.

 • Er strømkablet tilsluttet stikkontakten?
 • Slut strømkablet til stikkontakten.

Der er ingen lyd.

 • Er lydstyrken skruet ned til minimum?
 • Tryk på Lydstyrke5743.png5756.png knappen på fjernbetjeningen, for at skrue op for lyden.
 • Hvis du bruger en ekstern enhed, såsom en set-top-boks, bærbar enhed eller Bluetooth-enhed, skal du justere lydstyrken på den eksterne enhed.
 • Er lydløs aktiveret?
 • Hvis “MUTE” vises på statusvisningen, er lydløs-funktionen tændt. Tryk på Lydløs5766.png-knappen for at slå lyden fra.
 • Er den korrekte produkt funktion valgt i henhold til den eksterne enhed, der er tilsluttet?
 • Tryk på Funktion5774.png-knappen for at tjekke, om du har valgt den korrekte funktion.

Subwooferen producerer ikke lyd

 • Er produktet tilsluttet korrekt til den trådløse subwoofer?
 • Hvis lysdioden på bagsiden af den trådløse subwoofer blinker grønt eller lyser rødt, betyder det at den ikke er tilsluttet. Hvis forbindelsen er oprettet, vises et grønt lys. Tilslut produktet til den trådløse subwoofer igen. ([ Se "Tilslutning af produktet" på side 6.)

Fjernbetjeningen virker ikke korrekt.

 • Når du bruger fjernbetjeningen, skal du pege den foran på produktet.
 • Brug fjernbetjeningen inden for en radius på 7 m fra produktet.
 • Udskift batterierne med nye efter behov.

Automatisk tænd/sluk-funktionen fungerer ikke.

 • Tjek forbindelsen til eksterne enheder (f.eks. Set-top-boks, bærbar enhed, Bluetooth-enhed).

LG Sound Sync fungerer ikke.

 • Tjek om dit LG TV understøtter LG Sound Sync.
 • Tjek, om tv'et er tilsluttet korrekt til produktet via et optisk kabel.
 • Tryk på knappen Indstillinger på tv-fjernbetjeningen for at tjekke, om funktionen er slået til i [LG Sound Sync].

Produktvolumenet er lavt

 • Tjek følgende, og ændre indstillingerne i overensstemmelse hermed.
 • Kør LG Sound Bar -appen, tryk på Indstillinger14334.png -knappen på den første skærm, og skift [DRC] -funktionen til [Fra] i menuen [Sound Settings].
 • Når produktet er tilsluttet et tv, skal du trykke på knappen Indstillinger på tv-fjernbetjeningen, vælge menuen [Højttaler] og ændre indstillingen [Digital lydoutput] fra [PCM] til [AUTO] eller [BITSTREAM].
 • Hvis produktet er tilsluttet til en afspilningsenhed, såsom en DVD-afspiller eller Blu-ray-afspiller, skal du gå til den tilsluttede enheds indstillingsmenu. Skift indstillingen [Digital lydoutput] fra [PCM] til [PRIMÆR PASS-THROUGH] eller [BITSTREAM]. Indstil [DRC] på den tilsluttede enhed til [OFF].
 • Hvis produktets nattid-tilstand er slået til, skal du slukke for det ved at trykke på knappen Indstillinger5795.png og Venstre/Højre og derefter Op/Ned.

Produktet genkender ikke en USB-lager enhed

 • Produktet understøtter muligvis ikke filformatet på USB-lager enheden. Formater USB-lager enheden, og tilslut den igen. Ved formatering henvises til de USB-lager enhedsformater, der understøttes af produktet, og vælg et passende filformat. ([ Se "Tilslutning til en USB-lager enhed" på side 41.)

En Bluetooth-enhed kan ikke parres

 • Tryk på knappen Indstillinger på Bluetooth-enheden, og tjek om Bluetooth-funktionen er aktiveret. Hvis Bluetooth er aktiveret, skal du slukke og tænde for det og derefter prøve igen.
 • Fjern eventuelle forhindringer mellem produktet og Bluetooth-enheden.
 • Bluetooth-parring (forbindelse) fungerer muligvis ikke korrekt, afhængigt af Bluetooth-enhedstypen eller det omgivende miljø.

Problemer med trådløs forbindelse

Problem

Løsning

Der er radiointerferens

 • Installer produktet og den trådløse subwoofer så tæt på hinanden som muligt.
 • Installer ikke produktet på metal møbler.
 • Trådløs kommunikation fungerer muligvis ikke korrekt i områder med svagt signal.

Bluetooth-forbindelsen forårsager en funktionsfejl eller støj

 • Hører du støj eller oplever funktionsfejl, når du bruger Bluetooth?
 • Lad ikke nogen af dine kropsdele røre transceiveren på Bluetooth-enheden eller produktet.
 • Installer ikke Bluetooth-enheden på en væg eller et afsides sted.
 • Fjern eventuelle forhindringer mellem produktet og Bluetooth-enheden.
 • Installer Bluetooth-enheden i nærheden af produktet.
 • Når Bluetooth-enheden er for langt fra produktet, kan Bluetooth muligvis afbrydes, eller der kan opstå funktionsfejl.
 • Installer Bluetooth-enheden 1 m væk fra enheder, der bruger den samme frekvens som produktet, såsom trådløse routere, medicinsk udstyr og mikrobølgeovne.

Deaktivering af Demo-tilstand

Problem

Løsning

Fjernbetjeningen virker ikke korrekt

 • Forbliver teksten på statusvisningen uændret, selvom du trykker på funktions5856.pngknappen flere gange?
 • Kan du kun se teksten “DEMO” i statusvisningen?
 • Demo-tilstanden kan aktiveres på produktet. Tag produktets strømkabel ud, og sæt det i igen.
 • Hvis fjernbetjeningen stadig ikke fungerer, skal du trykke på Lydstyrke5866.png5877.png-knappen på produktet for at indstille lydstyrken til 2, trykke på Funktion5889.png-knappen og holde den nede i ca. 5 sekunder. Hvis den nuværende valgte funktion vises på statusvisningen, betyder det, at demo-tilstand er slået fra.

Appendiks