Wi-Fi LYDBJÆLKE
Lydbjælke hurtig guide

Sound Bar Quick Guide

Installation og brug af produktet

 1. a Tilslut lydbjælken til dit tv via et optisk kabel eller et HDMI-kabel.

18919.png

18917.png

 1. A Lydbjælke
 2. B Fjernbetjeningsmodtager / statusvisning
 3. C Trådløse baghøjttalere
 4. D Trådløs Subwoofer - Installer den tæt på lydbjælken.
 5. E Ekstern enhed - (Blu-ray afspiller, spillekonsol osv.)
 6. b Hvis du bruger en ekstern enhed (f.eks. Blu-ray-afspiller, spillekonsol osv.), tilslut den til lydbjælken via et HDMI-kabel.
 7. c Tilslut strøm i følgende rækkefølge: trådløs subwoofer [ trådløse baghøjttalere [ lydbjælke. Tænd derefter for lydbjælken. Når forbindelsen oprettes automatisk med lydbjælken, lyser lysdioderne på den trådløse subwoofer og trådløse baghøjttalere vil lyse grønt. ([ Se “Tilslutning af produktet på side 6.)
 8. d Brug af produktet med dit tv ([ Se “Tilslutning med et optisk kabel”, “Tilslutning med et HDMI-kabel”, “Forbindelse via Bluetooth på side 41, 43, 45.)
 9. A Tryk flere gange på funktions7391.png knappen, indtil “OPT/HDMI ARC” vises på statusvisningen.
 10. B På dit TV's indstillinger skal du indstille udgangshøjttaleren til [HDMI ARC], [Optisk], eller [Ekstern højttaler].
 11. C Når tv’et er tilsluttet korrekt til produktet, vises “OPT”, “ARC”,eller “E-ARC” på statusvisningen med en lyd.
 12. e Tilslutning af produktet til din smartphone via Wi-Fi ([ Se “Opretter forbindelse til en smartphone via Wi-Fi på side 24.)
 13. A Tilslut din smartphone til Wi-Fi.
 14. B Installer LG Sound Bar appen fra Google Play eller App Store.
 15. C Kør LG Sound Bar appen og følg instruktionerne.
 16. D Produktet opretter forbindelse til din smartphone, og du kan styre produktet med LG Sound Bar appen.
 17. f Tilslutning af produktet til din smartphone via Bluetooth ([ Se “Forbindelse via Bluetooth på side 49.)
 18. A Tryk på Indstillings7409.png knappen på din smartphone, og vælg 7417.pngBluetooth. Tænd for Bluetooth-funktionen. (7428.pngSluk > 7437.pngTænd)
 19. B Tryk på Bluetooth-parring9543.png-knappen. Efter et øjeblik, vil du se “BT READY” på statusvisningen.
 20. C Find og tryk på LG_Speaker_S95QR_XXXX eller det navn, du har registreret i Google Home-appen.
 21. D Når produktet er tilsluttet til din smartphone via Bluetooth, kan du se statusvisningen skifte fra “PAIRED[Forbundet Bluetooth-enhedsnavn[BT.

Manuel tilslutning af lydbjælken til den trådløse subwoofer eller de trådløse baghøjttalere ([ Se “Tilslutning af den trådløse subwoofer og de trådløse baghøjttalere manuelt på side 8.)

Hvis du ser en rød lysdiode på bagsiden af den trådløse Subwoofer eller trådløse baghøjttalere, betyder det at Soundbaren ikke er tilsluttet til højttalerne. Hvis dette er tilfældet, skal du forbinde dem i følgende rækkefølge.

 1. A Tryk på tænd/sluk7490.png-knappen på lydbjælken for at slukke for den.
 2. B Tryk på PAIRING knappen på bagsiden af den frakoblede trådløse subwoofer eller trådløse baghøjttalere. Tjek om hver lysdiode blinker grønt.
 • Hvis du stadig ser en rød lysdiode på bagsiden af den trådløse subwoofer , eller trådløse baghøjttalere, tryk og hold knappen på bagsiden af subwooferen eller trådløse baghøjttalere igen.
 1. C Tryk på tænd/sluk7504.png-knappen på lydbjælken for at tænde den.
 2. D Når forbindelsen er oprettet, vil du se en grøn lysdiode på bagsiden af den trådløse subwoofer eller de trådløse baghøjttalere lyser grønt.

Indholdsfortegnelse

Lydbjælke hurtig guide

2 Installation og brug af produktet

Installation

6 Tilslutning af produktet

10 Nyd den forbedrede lyd

24 Opretter forbindelse til en smartphone via Wi-Fi

28 Nulstilling af produktet

Udforskning af produktet

29 Forside

31 Tilbage

32 Udforskning af fjernbetjening

Tilslutning til tv'et

41 Tilslutning med et optisk kabel

43 Tilslutning med et HDMI-kabel

45 Forbindelse via Bluetooth

Tilslutning til en ekstern enhed

46 Tilslutning med et HDMI-kabel

48 Tilslutning med et optisk kabel

Brug af produktet som et lydsystem

49 Forbindelse via Bluetooth

52 Tilslutning til en USB-lager enhed

54 Brug af LG Sound Bar appen

55 Kompatibel med Google Assistant

56 Fungerer med Apple AirPlay

57 Spotify Connect

58 Fungerer med Alexa

59 Tidal Connect

Montering af produktet på væggen

60 Kontrol inden montering på væg

63 Montering af produktet på væggen

65 Montering af de trådløse baghøjttalere på en væg

Sikkerhedsforanstaltninger

66 Sikkerhed og regulering

Før rapportering af produktfejl

69 Fejlfinding

Appendiks

75 Specifikationer

77 Registrerede varemærker og licenser

79 Hvad du behøver at vide om netværkstjenester

79 Oplysninger om Open Source-softwaremeddelelse

80 Håndtering af produktet

Installation