Wi-Fi LYDBJÆLKE
Installation

Sound Bar Quick Guide

Tilslutning af produktet

Du kan nyde en rigere lyd ved at slutte lydbjælken til den trådløse subwoofer og de trådløse baghøjttalere.

Tilslutning af den trådløse subwoofer og de trådløse baghøjttalere automatisk

Når installationen er afsluttet, forbindes den trådløse subwoofer og de trådløse baghøjttalere automatisk til lydbjælken. Tilslut lydbjælken til subwooferen og de trådløse baghøjttalere i følgende rækkefølge.

 1. a Sæt strømkablet i den trådløse subwoofer.
 2. b Sæt strømkablet, der er tilsluttet den trådløse subwoofer i en stikkontakt.
 3. c Sæt strømkablerne i de trådløse baghøjttalere, og arranger strømkablerne.
 4. d Sæt strømkablerne forbundet til de trådløse baghøjttalere i stikkontakter.

18944.png

18936.png

18934.png

 1. e Sæt strømkablet i soundbaren.
 2. f Sæt strømledningen, der er sluttet til soundbaren i en stikkontakt.

18956.png

18954.png

 1. g Når forbindelsen oprettes automatisk, du vil se lysdioderne på bagsiden af den trådløse subwoofer og de trådløse baghøjttalere lyse grønt.

For at tjekke forbindelsen med lysdioderne på bagsiden af den trådløse subwoofer og de trådløse baghøjttalere

Du kan kontrollere forbindelsesstatus ved at se på lysdioderne på bagsiden af den trådløse subwoofer og de trådløse baghøjttalere.

LED farve

Status

Blinker grønt

Forbindelse er i gang

Grøn

Forbundet med succes

Rød

Dårlig forbindelse, eller subwooferen eller de trådløse baghøjttalere er i standby

Off

Strømkablet er ikke tilsluttet

Tilslutning af den trådløse subwoofer og de trådløse baghøjttalere manuelt

Hvis du ser en rød lysdiode på bagsiden af den trådløse subwoofer, betyder det at lydbjælken ikke er tilsluttet subwooferen. Hvis dette er tilfældet, skal du forbinde dem i følgende rækkefølge.

 1. a Tryk på tænd/sluk6110.png-knappen på lydbjælken for at slukke for den.
 2. b Tryk på PAIRING knappen på bagsiden af den trådløse subwoofer eller trådløse baghøjttalere. Tjek om lysdioden på bagsiden af subwooferen eller de trådløse baghøjttalere blinker grønt. Hvis du stadig ser en rød lysdiode på den trådløse subwoofer eller trådløse baghøjttalere, tryk og hold knappen på bagsiden af subwooferen eller trådløse baghøjttalere igen.

18985.png

Manuelt tilslutning af den trådløse subwoofer

18976.png

Tilslutning af de trådløse baghøjttalere manuelt

18974.png

 1. c Tryk på tænd/sluk6142.png-knappen på lydbjælken for at tænde den.
 2. d Når forbindelsen er oprettet, vil du se lysdioden på bagsiden af den trådløse subwoofer lyse grønt.

13600.png

13614.png Bemærk

 • Installer lydbjælken så tæt på den trådløse subwoofer som muligt. Jo tættere afstanden mellem lydbjælken og den trådløse subwoofer er, jo bedre er lydkvaliteten.
 • Sørg for, at der ikke er nogen hindringer mellem lydbjælken og den trådløse subwoofer.
 • Hold baghøjttalerne mindst 30 cm væk fra tv'et eller skærmen.
 • For at forhindre trådløs interferens, skal du holde en afstand på mindst 1 m mellem lydbjælken eller den trådløse subwoofer, de trådløse baghøjttalere og eventuelle perifere enheder, der opretter stærke elektro-magnetiske bølger (f.eks. trådløse routere, mikrobølgeovne osv.).

18998.png