Wi-Fi LYDBJÆLKE
Udforskning af produktet

Sound Bar Quick Guide

Forside

14401.png

a

Tænd/sluk 4824.png

Dette tænder/slukker for produktet.

  • Hvis du holder tænd/sluk4836.png-knappen nede i mere end 3 sekunder, afbrydes Wi-Fi, og produktet afgiver ikke længere lyd. Tryk hurtigt på tænd/sluk8482.png-knappen for at opretholde Wi-Fi-forbindelsen til fremtidig brug.

Funktion 4856.png

Tryk gentagne gange på knappen for at vælge den ønskede funktion eller inputtilstand.

  • WI-FI: Forbinder produktet via Wi-Fi
  • BT: Forbinder produktet via Bluetooth
  • OPT/HDMI ARC: Forbinder produktet til et TV, der understøtter et optisk kabel, ARC, E-ARC eller LG Sound Sync
  • HDMI1: Tilslutter produktet til en HDMI IN (1)-indgangsport
  • HDMI2: Tilslutter produktet til en HDMI IN (2)-indgangsport
  • USB: Tilslutter produktet til en USB-lager enhed

Lydstyrke 4882.png4896.png

Justerer lydstyrken.

Afspil/Pause 4909.png

Dette giver dig mulighed for at sætte musik på pause eller afspille musik.

Bluetooth parring 4922.png

Det giver dig mulighed for at parre din Bluetooth-enhed, såsom en smartphone, med dette produkt i tre minutter. ([ Se “Forbindelse via Bluetooth på side 49.)

Wi-Fi 4940.png

Det går direkte til Wi-Fi-funktionen.

b

Indbygget mikrofon

Dette bruges ved betjening af AI-rumkalibrering på LG Sound Bar-appen.

c

Fjernbetjeningsmodtager

Dette modtager trådløse signaler fra fjernbetjeningen.

d

Statusvisning

Indstillinger som inputtilstand og lydstyrke vises i tekst.

  • Statusdisplayet kan styres som auto, tændt og slukket. ([ Se “Brug af display på side 39.)

13898.png

13893.png Bemærk

  • For at reducere strømforbruget slukkes produktet automatisk efter 15 minutter uden indgangssignal fra en ekstern enhed.