Wi-Fi SOUND BAR
Biztonsági óvintézkedések

Sound Bar Quick Guide

Biztonság és szabályozás

15244.png

16730.png

VIGYÁZAT: AZ ÁRAMÜTÉS VESZÉLYÉNEK MEGELŐZÉSE ÉRDEKÉBEN NE TÁVOLÍTSA EL A KÉSZÜLÉK FEDELÉT (VAGY HÁTOLDALÁT). FELHASZNÁLÓ ÁLTAL JAVÍTHATÓ ALKATRÉSZEK A KÉSZÜLÉKEN BELÜL NINCSENEK. A JAVÍTÁST BÍZZA KÉPESÍTETT SZERVIZSZAKEMBERRE.

13170.png

Ez a nyílhegyszimbólummal jelölt, egyenlő oldalú háromszögben elhelyezett villám arra figyelmezteti a felhasználót, hogy a készüléken belül szigetelés nélküli, veszélyes feszültség van jelen, amelynek mértéke emberre ártalmas lehet, áramütést okozhat.

13161.png

Az egyenlő oldalú háromszögben elhelyezett felkiáltójel fontos kezelési és karbantartási (javítási) utasításokra figyelmezteti a felhasználót a készülékhez tartozó dokumentációban.

FIGYELEM:

VIGYÁZAT:

FIGYELEM: a tápkábelt illetően

A készüléket a hálózati csatlakozó kihúzásával lehet leválasztani a hálózati feszültségről. Vészhelyzet esetén a hálózati csatlakozónak mindig könnyen hozzáférhetőnek kell lennie.

Ellenőrizze ezen használati útmutatóban a műszaki adatokat tartalmazó oldalt, és bizonyosodjon meg arról, hogy a villamos hálózatról a készülék számára a megfelelő hálózati áramerősség biztosított.

Ne terhelje túl a hálózati csatlakozót. A túlterhelt, meglazult vagy sérült hálózati csatlakozó, hosszabbító kábel, kopott hálózati kábel, sérült vagy repedezett kábelszigetelés veszélyt jelent. Bármelyik ilyen állapot áramütést vagy tüzet okozhat. Rendszeresen ellenőrizze a készülék hálózati kábelét, és ha sérülést vagy elhasználódást tapasztal, áramtalanítsa, szüntesse meg a készülék használatát, és szakszervizzel cseréltesse ki a hálózati kábelt.

A hálózati kábelt védje a káros fizikai és mechanikai hatásoktól, mint pl. csavarás, gubancolódás, átszúrás, ajtóba csípődés, rálépés. Fokozottan ügyeljen a csatlakozókra, fali aljzatokra, és arra pontra, ahol a kábel kilép a készülékből.

Adaptert használó modellek számára

Csak a készülékhez kapott AC adaptert használja. Ne használja más készülék vagy gyártó tápegységét. Bármilyen más hálózati kábel vagy tápegység használata tönkreteheti a készüléket és érvényteleníti a garanciát.

Akkumulátorral működő modellek esetén

A készülék akkumulátorral vagy elemmel működik.

VIGYÁZAT: Tűz- vagy robbanásveszély állhat fent, ha az elemet helytelen típusúra cserélik.

A beépített akkumulátort használó modelleknél

Ne tárolja és ne szállítsa 11,6 kPa alatti nyomáson és 15 000 m felett.

Jelek

13229.png : Váltakozó áram (AC).

0 : Egyenáram (DC).

13217.png : Ez egy II. osztályú berendezés.

1 : Készenléti állapot.

! : A tápellátás be van kapcsolva.

13208.png : Veszély feszültség.

Mielőtt jelentené a termék meghibásodását