Wi-Fi GARSO SISTEMA
Prietaiso tvirtinimas prie sienos

Sound Bar Quick Guide

Patikrinimas prieš montuojant prie sienos

Šį prietaisą ir belaidžius galinius garsiakalbius galite montuoti ant sienos.

Tvirtindami prietaisą ir belaidžius galinius garsiakalbius prie sienos, laikykitės toliau pateiktų nurodymų.

Pirmiausia patikrinkite pagal toliau pateikiamus punktus.

  • Pritvirtinus prie sienos, gali būti sudėtinga prijungti išorinius įrenginius ir kabelius. Pirmiausia, prieš pritvirtindami prietaisą prie sienos, prijunkite išorinius įrenginius naudodami tinkamą jungiamąjį kabelį.
  • Tvirtindami prietaisą prie sienos, atsižvelkite į toliau pateikiamą informaciją. Tvirtinimo metu galima susižaloti arba sugadinti prietaisą.
  • Ant prie sienos pritvirtinto prietaiso nedėkite jokių daiktų.
  • Prietaisą prie sienos tvirtinkite varžtais, kad jis nenukristų.
  • Užtikrinkite, kad jis būtų nepasiekiamas vaikams. Prietaisą traukiant arba purtant, jis gali nukristi.
  • Garsiakalbiai taip pat yra prietaiso viršuje. Kai prietaisą montuojate po televizoriumi, tvirtinkite 10 cm žemiau apatinio televizoriaus krašto.

Prietaiso tvirtinimo komponentai

Garso sistema

21226.png

Sieninis laikiklis

21217.png

Varžtai „Garso sistema“ tvirtinti

21208.png

Sieninio laikiklio montavimo šablonas

21199.png

Komponentai belaidžiams galiniams garsiakalbiams montuoti

Belaidžiai galiniai garsiakalbiai

21188.png

Sieninis laikiklis

21180.png

Belaidžių galinių garsiakalbių varžtai

21172.png

Įsigyjama atskirai

Laikiklio varžtai

21160.png

Sienos kaiščiai

21152.png

13826.png

13817.png Pastaba

  • Komplekte nėra varžtų ir sienos kaiščių įrenginio tvirtinimui. Tvirtinimui rekomenduojame naudoti „Hilti“ (HUD-1 6x30).