Wi-Fi GARSO SISTEMA
Montavimas

Sound Bar Quick Guide

Prietaiso prijungimas

Prijungę horizontalųjį garsiakalbį prie belaidžio žemadažnio garsiakalbio ir belaidžių galinių garsiakalbių, galėsite mėgautis sodresniu garsu.

Belaidžio žemadažnio garsiakalbio ir belaidžių galinių garsiakalbių prijungimas automatiškai

Baigus montavimą, belaidis žemadažnis garsiakalbis ir belaidžiai galiniai garsiakalbiai automatiškai prisijungs prie horizontaliojo garsiakalbio. Horizontalųjį garsiakalbį prie žemadažnio garsiakalbio ir belaidžių galinių garsiakalbių prijunkite toliau nurodyta tvarka.

 1. a Į belaidį žemadažnį garsiakalbį įjunkite maitinimo laidą.
 2. b Į belaidį žemadažnį garsiakalbį įjungtą maitinimo laidą įjunkite į maitinimo lizdą.
 3. c Maitinimo laidus prijunkite prie belaidžių galinių garsiakalbių ir išdėstykite maitinimo laidus.
 4. d Į belaidžius galinius garsiakalbius įjungtus maitinimo laidus įjunkite į maitinimo lizdus.

18800.png

18792.png

18790.png

 1. e Maitinimo laidą prijunkite prie horizontaliojo garsiakalbio.
 2. f Į horizontalųjį garsiakalbį įjungtą maitinimo laidą įjunkite į elektros lizdą.

18812.png

18809.png

 1. g Kai ryšys nustatomas automatiškai, belaidžio žemadažnio garsiakalbio ir belaidžių galinių garsiakalbių nugarėlėje matysite degantį žalią šviesos diodą.

Belaidžio žemadažnio garsiakalbio ir belaidžių galinių garsiakalbių nugarėlėje esančių šviesos diodų ryšio patikrinimas

Ryšio būseną galite patikrinti naudodami belaidžio žemadažnio garsiakalbio ir belaidžių galinių garsiakalbių nugarėlėje esančius šviesos diodus.

Šviesos diodo spalva

Būsena

Mirkčiojanti žalia

Jungiamasi

Žalia

Prisijungta sėkmingai

Raudona

Blogas ryšys arba žemadažnis garsiakalbis ar belaidžiai galiniai garsiakalbiai veikia budėjimo režimu

Off

Maitinimo laidas neįjungtas

Belaidžio žemadažnio garsiakalbio ir belaidžių galinių garsiakalbių prijungimas rankiniu būdu

Jei belaidžio žemadažnio garsiakalbio nugarėlėje matote degantį raudoną šviesos diodą, tai reiškia, kad horizontalusis garsiakalbis nėra prijungtas prie žemadažnio garsiakalbio. Tokiu atveju garsiakalbius prijunkite tokia tvarka.

 1. a Paspauskite horizontalaus garsiakalbio mygtuką Maitinimas6111.png, kad jį išjungtumėte.
 2. b Paspauskite mygtuką PAIRING, esantį belaidžio žemadažnio garsiakalbio arba belaidžių galinių garsiakalbių nugarėlėje. Patikrinkite, ar šviesos diodas žemadažnio garsiakalbio arba belaidžių galinių garsiakalbių nugarėlėje mirksi žaliai. Jei belaidžiame žemadažniame garsiakalbyje arba belaidžiuose galiniuose garsiakalbiuose vis dar matote raudoną šviesos diodą, palaikykite paspaudę žemadažnio garsiakalbio arba belaidžių galinių garsiakalbių nugarėlėje esantį mygtuką dar kartą.

18844.png

Belaidžio žemadažnio garsiakalbio prijungimas rankiniu būdu

18836.png

Belaidžių galinių garsiakalbių prijungimas rankiniu būdu

18834.png

 1. c Paspauskite horizontalaus garsiakalbio mygtuką Maitinimas6143.png, kad jį įjungtumėte.
 2. d Kai nustatomas ryšys, belaidžio žemadažnio garsiakalbio arba belaidžių galinių garsiakalbių nugarėlėje matysite degantį žalią šviesos diodą.

13791.png

13802.png Pastaba

 • Horizontalųjį garsiakalbį statykite kaip galima arčiau belaidžio žemadažnio garsiakalbio. Kuo mažesnis atstumas tarp horizontaliojo garsiakalbio ir belaidžio žemadažnio garsiakalbio, tuo geresnė garso kokybė.
 • Užtikrinkite, kad tarp horizontaliojo garsiakalbio ir belaidžio žemadažnio garsiakalbio nėra kliūčių.
 • Galinius garsiakalbius statykite bent 30 cm atstumu nuo televizoriaus arba monitoriaus.
 • Norėdami išvengti belaidžio ryšio trukdžių, išlaikykite bent 1 m. atstumą tarp horizontaliojo garsiakalbio arba belaidžio žemadažnio garsiakalbio, belaidžių galinių garsiakalbių ir bet kurio periferinio įrenginio, skleidžiančio stiprias elektromagnetines bangas (pvz., belaidžiai maršruto parinktuvai, mikrobangų krosnelės ir pan.).

18855.png