Wi-Fi GARSO SISTEMA
Saugumo priemonės

Sound Bar Quick Guide

Saugos informacija ir reglamentai

15227.png

16494.png

ATSARGIAI: ELEKTROS SMŪGIO PAVOJUI SUMAŽINTI NENUIMKITE DANGČIO (ARBA NUGARĖLĖS). VIDUJE NĖRA DALIŲ, KURIAS TURĖTŲ PRIŽIŪRĖTI NAUDOTOJAS. PRIEŽIŪRĄ PATIKĖKITE SPECIALISTAMS.

13162.png

Žaibo su strėlės antgaliu ženklas lygiakraščiame trikampyje skirtas įspėti naudotoją apie neizoliuotus laidus ir pavojingą įtampą prietaiso viduje, kurios pakaktų sukelti elektros smūgiui.

13151.png

Lygiakraštis trikampis su šauktuko simboliu skirtas atkreipti naudotojo dėmesį į svarbias eksploatavimo ir priežiūros (techninio aptarnavimo) instrukcijas su įrenginiu pateikiamoje literatūroje.

ĮSPĖJIMAS:

ATSARGIAI:

ĮSPĖJIMAS dėl maitinimo laido

Prietaisui atjungti naudojamas maitinimo kištukas. Nelaimingo atsitikimo atveju maitinimo kištukas turi būti lengvai pasiekiamas.

Patikrinkite šio vartotojo vadovo specifikacijų puslapį, kad būtumėte tikri dėl reikalavimų srovei.

Neperkraukite sienos kištukinių lizdų. Perkrauti, klibantys ar pažeisti sienos kištukiniai lizdai, ilgintuvai, nusidėvėję maitinimo laidai arba pažeista ar sutrūkinėjusi laidų izoliacija kelia pavojų. Bet kuri iš šių situacijų gali sukelti elektros smūgį arba gaisrą. Periodiškai tikrinkite prietaiso laidą ir, pastebėjus pažeidimų ar nusidėvėjimo požymių, jį atjunkite, prietaiso nebenaudokite. Kreipkitės į įgaliotą aptarnavimo centrą dėl maitinimo laido pakeitimo.

Saugokite maitinimo laidą nuo fizinių ar mechaninių pažeidimų, pvz., nesupainiokite jo, neužriškite mazgo, neprispauskite, nepriverkite durimis ir nelipkite ant jo. Atkreipkite ypatingą dėmesį į kištukus, sienos kištukinius lizdus ir laido išėjimo iš prietaiso lizdą.

Modeliams, naudojantiems adapterį

Naudokite tik prie šio prietaiso pridėtą kintamosios srovės adapterį. Nenaudokite kito įrenginio ar gamintojo maitinimo šaltinio. Naudodami kitus maitinimo laidus ar maitinimo šaltinius galite sugadinti prietaisą ir panaikinti garantiją.

Modeliams, naudojant baterijas

Šiame prietaise naudojamas išimamas maitinimo elementas arba akumuliatorius.

ATSARGIAI: Baterijas pakeitus netinkamos rūšies baterijomis, kyla gaisro ir sprogimo pavojus.

Integruotą akumuliatorių turintiems modeliams

Nelaikykite arba netransportuokite, kai slėgis mažesnis nei 11,6 kPa ir didesniame nei 15 000 m aukštyje.

Simboliai

13214.png : Kintamoji srovė (KS).

0 : Nuolatinė srovė (NS).

13206.png : Tai yra II klasės prietaisas.

1 : Budėjimo režimas.

! : Maitinimas įjungtas.

13196.png : Pavojinga įtampa.

Prieš informuojant apie prietaiso gedimą