BEŽIČNI KOMPAKTNI KOMPLET ZVUČNIKA
Korištenje proizvoda kao Audio sistem

Sound Bar Quick Guide

Povezivanje putem Bluetooth veze

Možete reproducirati muzičke datoteke pohranjene na Bluetooth uređaju, pokretati muzičke aplikacije da biste uživali u muzici s ovim proizvodom.

Prvo provjerite sljedeće.

 • Bluetooth uređaji koji se spajaju na proizvod trebaju ispunjavati sljedeće specifikacije.
 • Tehnologija bluetooth 4.2
 • Kodek: SBC, AAC
 • Koraci za povezivanje uređaja s proizvodom mogu varirati u zavisnosti od vrste Bluetooth uređaja i modela. Za više informacija o tome kako povezati uređaj, pogledajte korisnički priručnik vašeg vanjskog uređaja.

Odaberite [Bluetooth] u izborniku Postavke vašeg pametnog telefona.

Stavke menija Postavke mogu se razlikovati u zavisnosti od proizvođača pametnog telefona i modela.

 1. a Uključite proizvod.
 2. b Pritisnite dugme Uparivanje Bluetooth10519.png. Ubrzo ćete na ekranu statusa vidjeti „BT READY“.

14740.png

14738.png

 1. c dodirnite dugme Postavke (3780.png / 3793.png) na vašem pametnom telefonu i odaberite 10796.pngBluetooth.

14761.png

(Android telefon)

14752.png

(iPhone)

14750.png

 1. d Uključite Bluetooth funkciju. (3928.pngIsključeno > 3941.pngUključeno)
 2. e Na vašem pametnom telefonu ćete vidjeti listu uređaja koji se mogu povezati.Pronađite i dodirnite „LG S75Q (XX)“.

14789.png

14787.png

 1. f Kada je proizvod na pametni telefon spojen preko Bluetooth veze, vidjet ćete promjenu na ekranu statusa kako slijedi: „PAIRED“ (Povezano) [Naziv povezanog Bluetooth uređaja[BT“ (Spremno za korištenje).
 2. g Ako ne možete pronaći proizvod „LG S75Q (XX)“, dodirnite dugme Osvježi4073.png u gornjem desnom uglu ekrana na Android pametnom telefonu ili isključite Bluetooth i ponovo ga uključite na iPhone telefonu.

14811.png

(Android telefon)

14803.png

(iPhone)

14800.png

 1. h Pokrenite aplikaciju Muzika i slušajte muziku na pametnom telefonu.

14829.png

14827.png

14864.png

14856.png Napomena

 • Što je Bluetooth uređaj bliže proizvodu, veza će biti bolja.
 • Ako ste pritisnuli dugme Uparivanje Bluetooth14889.png na proizvodu i odabrali opciju “BT”, ali se niste mogli povezati sa Bluetooth uređajem, na ekranu statusa ćete vidjeti poruku “BT READY”. Provjerite status Bluetooth uređaja.
 • Kada koristite Bluetooth, trebali biste prilagoditi nivo glasnoće na odgovarajući.
 • XX su dvije posljednje cifre MAC adrese proizvoda. Na primjer, ako je MAC adresa 9C:02:98:4A:F7:08, prikazaće se kao “LG S75Q (08)”.