BEŽIČNI KOMPAKTNI KOMPLET ZVUČNIKA
Kratki vodič za Soundbar zvučnik

Sound Bar Quick Guide

Instalacija i korištenje proizvoda

 1. a Spojite soundbar na vaš TV optičkim kablom ili HDMI kablom.

13397.png

13395.png

 1. A Soundbar zvučnik
 2. B Prijemnik daljinskog upravljača / Ekran statusa
 3. C Bežični Subwoofer - Instalirajte ga blizu soundbar zvučnika.
 4. D Vanjski uređaj - (Blu-ray plejer, igraća konzola, itd.)
 5. b Ako koristite vanjski uređaj (npr. Blu-ray plejer, igraću konzolu, itd.), spojite ga na soundbar zvučnik HDMI kablom.
 6. c Elemente spojite na napajanje sljedećim redoslijedom: bežični subwoofer [ soundbar zvučnik. Zatim uključite soundbar zvučnik. Kad se veza automatski uspostavi sa soundbar zvučnikom, LED lampice na bežičnom subwooferu će zasvijetliti zelenom bojom. ([ Pogledajte dio „Povezivanje proizvoda na stranici 6.)
 7. d Korištenje proizvoda s vašim TV-om ([ Pogledajte dio „Povezivanje s TV-om“, „Povezivanje sa LG Sound Sync (Bežično)“, „Povezivanje HDMI kablom na stranici 28, 30, 31.)
 8. A Kontinuirano pritišćite Funkcijsko7388.png dugme dok se na ekranu statusa ne pojavi „OPT/HDMI ARC“.
 9. B Na postavkama vašeg TV-a izlazni zvučnik postavite na [HDMI ARC], [Optički], ili [Vanjski zvučnik].
 10. C Kada TV ispravno spojite na proizvod, na ekranu statusa će se uz zvuk pojaviti „OPT“, „ARC“, ili „E-ARC“.
 11. e Povezivanje proizvoda s vašim pametnim telefonom preko Bluetooth veze ([ Pogledajte dio „Povezivanje putem Bluetooth veze na stranici 36.)
 12. A Dodirnite dugme Postavke7407.png na vašem pametnom telefonu i odaberite 7415.pngBluetooth. Uključite Bluetooth funkciju. (7426.pngIsključeno > 7434.pngUključeno)
 13. B Pritisnite dugme Uparivanje Bluetooth10509.png. Ubrzo ćete na ekranu statusa vidjeti „BT READY“.
 14. C Pronađite i dodirnite proizvod na svom pametnom telefonu. Proizvod se pojavljuje kao “LG S75Q (XX)”.
 15. D Kada je proizvod na vaš pametni telefon spojen preko Bluetooth veze, vidjet ćete promjenu na ekranu statusa kako slijedi: „PAIRED[Ime povezanog Bluetooth uređaja[BT“.
 16. f Povezivanje na aplikaciju LG Sound Bar app ([ Pogledajte dio „Povezivanje na pametni telefon putem aplikacije LG Sound Bar na stranici 39.)
 17. A Pronađite i postavite aplikaciju LG Sound Bar u Google Play ili App Store sa svog pametnog telefona.
 18. B Više informacija o njenoj upotrebi možete dobiti odabirom [Pomoć] u [Podešavanje].

Ručno spajanje zvučne trake na bežični subwoofer ([ Pogledajte dio „Ručno povezivanje bežičnog subwoofera na stranici 8.)

Ako vidite da gori crvena LED lampica na pozadini bežičnog subwoofera, to znači da soundbar nije spojen na subwoofer. Ako je to slučaj, spojite ih sljedećim redoslijedom.

 1. A Pritisnite dugme za Napajanje7488.png na soundbar zvučniku da biste ga isključili.
 2. B Pritisnite dugme PAIRING na pozadini odspojenog bežičnog subwoofera. Provjerite trepće li LED zelenom bojom.
 • Ako i dalje vidite da gori crvena LED lampica na pozadini bežičnog subwoofera, ponovo pritisnite i zadržite dugme na pozadini subwoofera.
 1. C Pritisnite dugme za Napajanje7501.png na soundbar zvučniku da biste ga uključili.
 2. D Kada se veza uspostavi, vidjet ćete zeleno LED svjetlo na stražnjoj strani bežičnog subwoofera.

Sadržaj

Kratki vodič za Soundbar zvučnik

2 Instalacija i korištenje proizvoda

Instalacija

6 Povezivanje proizvoda

9 Uživajte u poboljšanom zvuku

Pregled proizvoda

17 Prednja strana

19 Zadnja strana

20 Pregled daljinskog upravljača

Povezivanje s TV-om

28 Povezivanje optičkim kablom

30 Povezivanje sa LG Sound Sync (Bežično)

31 Povezivanje HDMI kablom

Povezivanje s vanjskim uređajem

33 Povezivanje HDMI kablom

35 Povezivanje optičkim kablom

Korištenje proizvoda kao Audio sistem

36 Povezivanje putem Bluetooth veze

39 Povezivanje na pametni telefon putem aplikacije LG Sound Bar

41 Povezivanje s USB uređajem za pohranu podataka

Montaža proizvoda na zid

43 Provjera prije montiranja na zid

45 Montaža proizvoda na zid

Mjere predostrožnosti

47 Sigurnosna i regulatorna uputstva

Prije prijavljivanja kvara proizvoda

50 Rješavanje problema

Dodatak

53 Specifikacije

55 Registrirani zaštitni znakovi i licence

57 Informacije o obavijesti o softveru otvorenog koda

57 Rukovanje proizvodom

Instalacija