BEŽIČNI KOMPAKTNI KOMPLET ZVUČNIKA
Instalacija

Sound Bar Quick Guide

Povezivanje proizvoda

Možete uživati u bogatijem zvuku spajanjem soundbar zvučnika na bežični subwoofer.

Automatsko povezivanje bežičnog subwoofera

Nakon završetka instalacije, bežični subwoofer automatski će se povezati sa soundbar zvučnikom. Spojite sounbar zvučnik na subwoofer sljedećim redoslijedom.

 1. a Priključite kabl za napajanje u bežični subwoofer.
 2. b Uključite kabl za napajanje spojen na bežični subwoofer u utičnicu.
 3. c Priključite napojni kabel u AC adapter.
 4. d Povežite kabel AC adaptera na DC IN (ulaz AC adaptera) terminal na poleđini proizvoda.
 5. e Napojni kabel povezan na AC adapter priključite na utičnicu.

13458.png

13448.png

13446.png

 1. f Kad se veza automatski uspostavi, vidjet ćete kako LED lampica na pozadini bežičnog subwoofera svijetli zelenom bojom.

13488.png

13480.png Napomena

 • Pazite da koristite dati AC adapter. Upotreba drugih AC adaptera može dovest do kvara i poništiće garanciju proizvoda.

Provjera veze pomoću LED svjetla na pozadini bežičnog subwoofera

Možete provjeriti status veze gledajući u LED svjetlo na pozadini bežičnog subwoofera.

Boja LED svjetla

Status

Trepereće zelena

Povezivanje je u toku

Zelena

Povezivanje uspješno

Crvena

Loša veza ili je subwoofer u stanju mirovanja

Isključeno

Kabl za napajanje nije priključen

Ručno povezivanje bežičnog subwoofera

Ako vidite da gori crvena LED lampica na pozadini bežičnog subwoofera, to znači da soundbar nije spojen na subwoofer. Ako je to slučaj, spojite ih sljedećim redoslijedom.

 1. a Pritisnite dugme za Napajanje6112.png na soundbar zvučniku da biste ga isključili.
 2. b Pritisnite dugme za PAIRING na pozadini bežičnog subwoofera. Provjerite da li LED svjetlo na pozadini subwoofera treperi zelenom bojom. Ako i dalje vidite da gori crvena LED lampica na bežičnom subwooferu, ponovo pritisnite i zadržite dugme na pozadini subwoofera.

13512.png

13510.png

 1. c Pritisnite dugme za Napajanje6144.png na soundbar zvučniku da biste ga uključili.
 2. d Kad se veza uspostavi, vidjet ćete kako LED svjetlo na pozadini bežičnog subwoofera svijetli zelenom bojom.

13545.png

13567.png Napomena

 • Instalirajte soundbar zvučnik što je moguće bliže bežičnom subwooferu. Što su soundbar zvučnik i bežični subwoofer bliže, to je bolji kvalitet zvuka.
 • Pobrinite se za to da između soundbar zvučnika i bežičnog subwoofera nema nikakvih prepreka.
 • Da biste spriječili bežične smetnje, održavajte udaljenost od najmanje 1 m između soundbar zvučnika ili bežičnog subwoofera i svih perifernih uređaja koji generiraju jake elektromagnetske talase (npr. bežični ruteri, mikrovalne pećnice itd.).

13529.png