Wi-Fi SOUNDBAR ZVUČNIK
Kratki vodič za Soundbar zvučnik

Sound Bar Quick Guide

Instaliranje i uporaba proizvoda

 1. a Spojite soundbar zvučnik na televizor optičkim kabelom ili HDMI kabelom.

19811.png

19809.png

 1. A Soundbar zvučnik
 2. B Prijamnik daljinskog upravljača / Zaslon statusa
 3. C Bežični stražnji zvučnici
 4. D Bežični niskofrekvencijski zvučnik – Instalirajte ga blizu soundbar zvučnika.
 5. E Vanjski uređaj - (Blu-ray reproduktor, igraća konzola, itd.)
 6. b Ako koristite vanjski uređaj (npr. Blu-ray reproduktor, igraću konzolu, itd.), spojite ga na soundbar zvučnik putem HDMI kabela.
 7. c Spajanje na napajanje obavite sljedećim redoslijedom: bežični niskofrekvencijski zvučnik [ bežični stražnji zvučnici [ soundbar zvučnik. Zatim uključite soundbar zvučnik. Kad se veza sa soundbar zvučnikom uspostavi automatski, LED žarulje na bežičnom niskofrekvencijskom zvučniku i bežičnim stražnjim zvučnicima zasvijetlit će zelenom bojom. ([ Vidjeti odjeljak „Spajanje proizvoda na stranici 6.)
 8. d Uporaba proizvoda s vašim televizorom ([ Vidjeti odjeljak „Spajanje pomoću optičkog kabela“, „Spajanje pomoću HDMI kabela“, „Povezivanje putem Bluetooth veze na stranici 41, 43, 45.)
 9. A Pritišćite Funkcijski7396.png gumb opetovano dok se na zaslonu statusa ne pojavi „OPT/HDMI ARC“.
 10. B U postavkama televizora, postavite izlazni zvučnik na [HDMI ARC], [Optički], ili [Vanjski zvučnik].
 11. C Kada je televizor ispravno spojen na proizvod, na zaslonu statusa pojavit će se „OPT“, „ARC“, ili „E-ARC“, uz zvuk.
 12. e Povezivanje proizvoda s pametnim telefonom putem Wi-Fi veze ([ Vidjeti odjeljak „Povezivanje s pametnim telefonom putem Wi-Fi veze na stranici 24.)
 13. A Povežite pametni telefon na Wi-Fi vezu.
 14. B Instalirajte aplikaciju LG Sound Bar s Google Play ili App Store trgovine.
 15. C Pokrenite aplikaciju LG Sound Bar i slijedite upute.
 16. D Proizvod će se povezati s vašim pametnim telefonom, a proizvodom možete upravljati pomoću aplikaciju LG Sound Bar.
 17. f Povezivanje proizvoda s pametnim telefonom putem Bluetooth veze ([ Vidjeti odjeljak „Povezivanje putem Bluetooth veze na stranici 49.)
 18. A Dodirnite gumb Postavke7415.png na pametnom telefonu i odaberite 7423.pngBluetooth. Uključite Bluetooth funkciju. (7434.pngIsključeno > 7442.pngUključeno)
 19. B Pritisnite gumb uparivanje Bluetooth9795.png. Ubrzo ćete vidjeti „BT READY“ na zaslonu statusa.
 20. C Pronađite i dodirnite „LG_Speaker_S95QR_XXXX“ ili naziv koji ste registrirali na aplikaciji Google Home.
 21. D kada je proizvod s vašim pametnim telefonom povezan putem Bluetooth veze, vidjet ćete sljedeću promjenu zaslona statusa „PAIRED[Naziv povezanog Bluetooth uređaja[BT“.

Ručno spajanje soundbar zvučnika na bežični niskofrekvencijski zvučnik ili bežične stražnje zvučnike ([ Vidjeti odjeljak „Ručno spajanje bežičnog niskofrekvencijskog zvučnika i bežičnih stražnjih zvučnika na stranici 8.)

Ako na stražnjoj strani bežičnog niskofrekvencijskog zvučnika ili bežičnih stražnjih zvučnika vidite upaljenu crvenu LED žarulju, to znači da soundbar nije spojen na zvučnike. Ako je to slučaj, spojite ih sljedećim redoslijedom.

 1. A Pritisnite gumb za Napajanje7496.png na soundbar zvučniku da biste ga isključili.
 2. B Pritisnite gumb PAIRING na stražnjoj strani odspojenog bežičnog niskofrekvencijskog zvučnika ili bežičnih stražnjih zvučnika. Provjerite da li svaka od LED žarulja trepti zelenom bojom.
 • Ako još uvijek vidite crvenu boju LED žarulje na stražnjoj strani bežičnog niskofrekvencijskog zvučnika ili bežičnih stražnjih zvučnika, ponovno pritisnite i zadržite gumb na stražnjoj strani niskofrekvencijskog zvučnika ili bežičnih stražnjih zvučnika.
 1. C Pritisnite gumb za Napajanje7510.png na soundbar zvučniku da biste ga uključili.
 2. D Kad se veza uspostavi, vidjet ćete zeleno LED svjetlo na stražnjoj strani bežičnog niskofrekvencijskog zvučnika ili da na bežičnim stražnjim zvučnicima svijetli zeleno.

Sadržaj

Kratki vodič za Soundbar zvučnik

2 Instaliranje i uporaba proizvoda

Instaliranje

6 Spajanje proizvoda

10 Uživajte u poboljšanom zvuku

24 Povezivanje s pametnim telefonom putem Wi-Fi veze

28 Resetiranje proizvoda

Pregled proizvoda

29 Prednja strana

31 Stražnja strana

32 Pregled daljinskog upravljača

Spajanje na televizor

41 Spajanje pomoću optičkog kabela

43 Spajanje pomoću HDMI kabela

45 Povezivanje putem Bluetooth veze

Povezivanje s vanjskim uređajem

46 Spajanje pomoću HDMI kabela

48 Spajanje pomoću optičkog kabela

Korištenje proizvoda kao Audio sustava

49 Povezivanje putem Bluetooth veze

52 Povezivanje s USB uređajem za pohranu

54 Uporaba aplikacije LG Sound Bar

55 Kompatibilno s Google Assistant

56 Radi s AirPlay platformom

57 Spotify Connect

58 Radi s aplikacijom Alexa

59 Tidal Connect

Montiranje proizvoda na zid

60 Provjera prije montaže na zid

63 Montiranje proizvoda na zid

65 Montiranje bežičnih stražnjih zvučnika na zid

Sigurnosne mjere predostrožnosti

66 Sigurnosne i regulatorne upute

Prije prijavljivanja kvara na proizvodu

69 Otklanjanje poteškoća

Dodatak

75 Specifikacije

77 Registrirani zaštitni znakovi i licence

79 Ono što trebate znati o mrežnim uslugama

79 Obavijest s informacijama o softveru s otvorenim izvornim kodom

80 Rukovanje proizvodom

Instaliranje